Programa pentru examenul de bacalaureat 2008 economie aplicata Proba F

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR


PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: ECONOMIE APLICATĂ

BACALAUREAT 2008

PROBA F


STATUTUL DISCIPLINEI


În cadrul examenului de Bacalaureat 2008, disciplina Economie aplicată are statut de disciplină opţională şi poate fi aleasă numai la proba F (susţinută din celelalte arii curriculare, altele decât cele corespunzătoare specializării), de către elevii care au absolvit filiera tehnologică.COMPETENŢE DE EVALUAT • Analizarea, explicarea şi exemplificarea caracteristicilor menajelor; rezolvarea unor probleme specifice spaţiului privat

 • Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate • Utilizarea adecvată şi aplicarea conceptelor şi instrumentelor specifice economiei şi antreprenoriatului în activitatea unei firme


CONŢINUTURI


I. Menajele • Menajele: caracteristici; nevoi specifice menajurilor

 • Surse de venituri şi obiective de cheltuieli; bugetul personal şi bugetul de familie

 • Proiecte ale menajelor; cost de oportunitate

 • Instrumente de economisire şi de investire specifice persoanelor fizice (depozit bancar, titluri de valoare, credit de consum, credit ipotecar, credit pentru nevoi personale)

 • Riscuri şi asigurarea persoanei contra riscurilor (asigurări obligatorii şi facultative)


II. Întreprinzătorul şi firma • Înfiinţarea şi dezvoltarea firmei


  • Oportunităţi şi riscuri cu privire la înfiinţarea şi gestionarea unei firme – analiza SWOT

  • Elaborarea planului managerial; structura planului

  • Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile propuse: veniturile şi cheltuielile firmei


 • Locul şi rolul firmei pe piaţă


  • Constituirea resurselor financiare: posibilităţi de finanţare pe piaţa monetară şi pe piaţa capitalurilor

  • Asigurarea resurselor materiale – relaţiile firmei cu furnizorii

  • Asigurarea resurselor umane necesare firmei: angajaţii firmei – criterii de recrutare; salarizarea personalului firmei şi alte forme de venit pentru angajaţi

  • Aplicarea planului managerial: derularea activităţilor firmei (consumul eficient de factori de producţie, indicatori de eficienţă – productivitate, costuri, profit); comercializarea rezultatelor activităţii

  • Imaginea firmei: crearea şi promovarea imaginii firmei; promovarea produselor prin reclamă şi publicitatePlease enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]