Chimia organica - Chimie

Cicloalcanii sau Cicloparafine sunt Hidrocarburi saturate     Cicloalcanii  sunt  hidrocarburile saturate ale căror catene sunt închise  sub  formă  de  cerc  sau  inel.  Termenii  seriei omoloage a cicloalc...
 HIDROCARBURI SATURATE : ALCANI    Se numesc alcani hidrocarburile neciclice, în care există numai legături simple de tipul C-C şi C-H. Compoziţia chimică a alcanilor poate fi exprimată prin formula generală:CnH2n+2      ...
  IZOMERIA COMPUŞILOR ORGANICIIdentitatea şi proprietăţile compuşilor organici depind nu numai din ce fel de atomi este constituit acest compus ci şi de modul de legare a acestor atomi între ei, de tipul legăturilor formate între atomi, de tipul şi locul grupelor f...
LEGĂTURA CHIMICĂ ÎN COMPUŞII ORGANICI Toţi compuşii organici sunt poliatomici, adică sunt formaţi din cel puţin 2 atomi diferiţi: CH4; C2H5Cl; CH3COOH; CH3NH2 şi a. În moleculele compuşilor organici toţi atomii sunt legaţi prin legături c...
TEORIA STRUCTURII COMPUŞILOR CHIMICI Chimia  organică  este  chimia  compuşilor  carbonului,  sau  mai corect:     este   chimia   hidrocarburilor   şi  a  derivaţilor  lor....
« 1 2 3 4 

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]