Prieteni: 0
fata - 24 ani , , - Offline de ieri
Despre mine:
Nume: mis
Data Nasterii: 1 / Ianuarie / 1995
Localitatea: Judetul:
Activitate recenta
Acum 2 luni , 15:47 miska are o intrebare: Alcătuiţi un minieseu intitulat „Rolul enzimelor în digestia gastrică”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.

În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
Acum 2 luni , 15:47 miska are o intrebare: Explicaţi în ce constă absorbţia intestinală.
Acum 2 luni , 15:47 miska are o intrebare: Precizaţi trei afecţiuni ale sistemului digestiv.
Acum 2 luni , 15:46 miska are o intrebare: La realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului uman participă glandele endocrine, analizatorii şi sistemele nervos, osos şi muscular.

a)Enumeraţi cele trei segmente ale analizatorului auditiv.

b)Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Funcţia endocrină a testiculelor este influenţată de activitatea hipofizei”.
c)Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Creşterea oaselor.

-Tipuri de contracţii ale muşchilor scheletici.
Acum 2 luni , 15:45 miska are o intrebare: O persoană care a fost victima unui accident de circulaţie este adusă la secţia de primiri urgenţe a spitalului din apropierea locului accidentului. Această persoană este supusă unei intervenţii chirurgicale şi are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge. Spitalul are rezerve de sânge aparţinând grupelor O şi Rh pozitiv, A şi Rh pozitiv, respectiv B şi Rh negativ.

Ştiind că pacientul are grupa sanguină B şi Rh pozitiv, precizaţi următoarele:

a)aglutinogenul/antigenul şi aglutinina/anticorpul caracteristice grupei sanguine B şi Rh negativ;

b)grupa/grupele sângelui care poate fi folosit de medici pentru transfuzie, din rezervele de sânge ale spitalului;

c)consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil din punctul de vedere al sistemului Rh.
d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Acum 2 luni , 15:44 miska are o intrebare: b)Sinteza unei enzime implicate în procesul de transcripţie se realizează pe baza informaţiei unui fragment de ADN bicatenar, alcătuit din 150 nucleotide, dintre care 32 conţin adenină.

Stabiliţi următoarele:
-numărul nucleotidelor cu guanină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar (scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe);
-numărul legăturilor duble şi al legăturilor triple din fragmentul macromoleculei de ADN bicatenar;
-numărul codonilor din ARN-ul mesager format prin procesul de transcripţie.
c)Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
Acum 2 luni , 15:44 miska are o intrebare: Precizaţi o asemănare şi o deosebire dintre compoziţia chimică a acidului dezoxiribonucleic şi compoziţia chimică a acidului ribonucleic.
Acum 2 luni , 15:43 miska are o intrebare: Spre deosebire de inspiraţie, în timpul unei expiraţii normale diafragma se relaxează. Adevart sau fals ? (modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată)
Acum 2 luni , 15:42 miska are o intrebare: Supraexploatarea resurselor biologice contribuie la menţinerea echilibrului unui ecosistem antropizat. Adevarat sau fals ? (modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. )
Acum 2 luni , 15:41 miska are o intrebare: Uretra este componentă a sistemului reproducător feminin. Adevarat sau Fals ? modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.