10 - 12 iunie 2013 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba romana – proba A


Luni, 10 iunie începe examenul de bacalaureat sesiunea 2013. 

Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română reprezintă cadrul de evaluare a competenţelor de receptare si de producere a mesajului, cu valorificarea achiziţiilor dobândite la disciplina limba si literatura română. Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română are ca finalitate evaluarea competenţei de comunicare/exprimare orală într-o situaţie de comunicare specifică, precis determinată.
 

Structura probei

Subiectul de examen conţine un text suport, care poate fi:
• ficţional (literar);
• nonficţional (argumentativ, epistolar, memorialistic, eseistic, juridic-administrativ, jurnalistic, stiinţific etc.).
 
Textul utilizat ca suport are următoarele caracteristici:
• acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text care să stimuleze interesul pentru lectură;
• are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaţa de zi cu zi;
• constituie un decupaj semnificativ si de sine stătător, de 175-250 de cuvinte;
• se înscrie în reperele precizate de programa de examen si de curriculumul naţional;
• este la prima vedere, nestudiat la clasă.
 
Textul suport este însoţit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situaţia de comunicare, cât si la tema/mesajul textului suport.
 

Competenţe de evaluat

În cadrul probei A se evaluează următoarele competenţe:
– înţelegerea textului;
– exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
– organizarea discursului;
– adaptarea la situaţia de comunicare;
– utilizarea limbii literare.
Nivelurile de competenţă sunt descrise în grilă prin descriptori calitativi, organizaţi în mod progresiv, care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competenţelor lingvistice.

Precizări privind evaluarea probei

Instrumentul normativ al evaluării competenţelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare.

 

MODELE DE SUBIECTE ŞI BAREME

  Model de subiect + Barem : Competenţe Lingvistice Limba Romană

 Precizări Competenţe Lingvstice: Limba Română

 

!Update!

Rezultatele finale înregistrate la proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba română (proba A)


 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a finalizat raportul statistic privind desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (10-12 iunie 2013). La această probă, au participat 149.717 elevi, conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti. Din totalul candidaţilor înscrişi, 3.920 (2,62%) au absentat, iar şase elevi au fost eliminaţi din examen, pentru tentative de fraudă. Pe lângă Bucureşti (13.776), un număr semnificativ de participanţi s-a înregistrat în judeţele Constanţa (6.129), Bihor (5.678) şi Suceava (5.672).
Din totalul candidaţilor evaluaţi (149.717), 16.675 (11,14%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu, 35.010 (23,38%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 94.106 (62,86%) cel de utilizator experimentat.
Prin raportarea numărului de utilizatori experimentaţi la numărul total de elevi evaluaţi în fiecare judeţ în parte, a rezultat următoarea situaţie statistică:
- judeţe cu procente peste 70%: Prahova (77,69%), Braşov (76,31%), Buzău (73,50%), Brăila (72,04%) şi Iaşi (70,32%); 
- judeţe cu procente sub 45%: Covasna (40,58%), Harghita (41,37%) şi Ilfov (43,16%).
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate şi transmise de CNEE.
Următoarea probă din această primă sesiune vizează evaluarea competenţelor digitale (proba D) şi se va desfăşura în perioada 17-21 iunie. BIROUL DE PRESĂ (edu.ro)
 

Ultimele Articole