11 – 15 iulie 2011 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen bacalaureat 2011


ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA A DOUA SESIUNE DE BACALAUREAT 2011 Înscrierea pentru a doua sesiune de bacalaureat se face, în perioada 11 – 15 iulie 2011, de catre secretariatul unitatii de învatamânt pe care candidatii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia: - certificat de nastere (dupa caz, de casatorie) - un act de identitate - foaia matricola - adeverinta cu notele la probele pentru care solicita recunoasterea notelor. O ZI SPECIALĂ PENTRU CORIGENŢI Pentru elevii de clasa a XII-a/a XIII-a, care sustin examene de corigenta, se va stabili, în graficul corigentelor, o zi speciala de înscriere pentru sesiunea a doua de bacalaureat. RECUNOAŞTEREA NOTELOR Recunoasterea unora dintre probele promovate în sesiunile anterioare, pentru sesiunea curenta, este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor. Candidatii vor preciza în fisa de înscriere probele si disciplinele corespunzatoare la care doresc sa li se recunoasca rezultatele obtinute. În fisa de înscriere se specifica, de asemenea, probele pe care solicita sa le sustina, respectiv disciplina pe care doresc sa o sustina la fiecare proba, precum si tipul de subiect pentru disciplina respectiva. Nedepunerea cererii de recunoastere a uneia dintre probele promovate într-o sesiune conduce la prescrierea dreptului de a solicita recunoasterea notei initiale. În cazul în care candidatul a sustinut, în sesiuni succesive, aceeasi proba, la o eventuala noua cerere de recunoastere a probei respective, i se va recunoaste ultima nota obtinuta la aceasta proba.

Calendar: A doua sesiune de examen 2011. Sesiunea august-septembrie 2011

11 – 15 iulie 2011 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen 22-23 august 2011 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 22-24 august 2011 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B (Limba şi Literatura Maternă: limba croaţă, limba germană, limba maghiară, limba sârbă, limba slovacă, limba turcă, limba ucraineană) 23 -24 august 2011 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C 25 - 26 august 2011 Evaluarea competentelor digitale – proba D 29 august 2011 Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă 30 august 2011 Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă 31 august 2011 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa (Matematica sau Istorie) 2 septembrie 2011 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa (Geografie, Biologie, Economie, Fizica, Chimie, Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie, Filosofie) 4 septembrie 2011 Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00) 5-6 septembrie 2011 Rezolvarea contestatiilor 7 septembrie 2011 Afisarea rezultatelor finale

Ultimele Articole