12 - 13 iunie 2019 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C


Planificarea probei de evaluare competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională - examenul de bacalureat național 2019.
Sesiunea iunie - iulie 2019

12 iunie 2019
-proba de înțelegere a unui text audiat, urmata de proba scrisă;
-proba orală:
13 iunie 2019 - limba engleză, limba japoneză, limba rusă, limba portugheză, limba turcă și limba chineză.

PROCEDURĂ pentru organizarea și desfășurare a probei de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal (proba C) -examenul de bacalaureat 2019

 Dispoziții generale
În atenţia candidaţilor înscrisi la sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2019 PROBA C - proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal
Conform art. 2 alin. (1) din procedura nr. 176/28.01.2019:


Evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se face prin trei tipuri de probe, după cum urmează:
a) proba de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind receptarea textului audiat – VA AVEA LOC ÎN DATA DE 12.06.2019 ÎNCEPÂND CU
ORA 12.00. ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE VA FACE ÎN INTERVALUL 11.15-11.30. Candidaţii care nu se vor prezenta până la ora 11.30 nu vor mai fi primiţi în examen
b) proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind receptarea textului citit si producerea de mesaje scrise – VA AVEA LOC ÎN DATA DE 12.06.2019 ÎNCEPÂND CU ORA 13.00. ACCESUL ÎN SĂLILE DE EXAMEN SE VA FACE ÎN INTERVALUL
12.40-12.50. Candidaţii care nu se vor prezenta până la ora 12.50 nu vor mai fi primiţi în examen

c) proba orală, cu durata de 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interacţiunea orală – VA AVEA LOC ÎN DATA DE 13.06.2019 ÎNCEPÂND CU ORA 9.00.

Candidaţii se vor prezenta conform programărilor, cu cel puţin o ora înainte de ora programată.
Candidatul care la una din cele 3 probe de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, studiată pe parcursul învăţământului liceal, nu este prezent sau refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal. În acest sens, la finalul perioadei de susţinere a probei C, în acest caz, în catalogul electronic se va completa ABSENT.

PROBA C (12 IUNIE - 13 IUNIE 2019 )

 Lista examenelor cu recunoastere internationala pentru certificare competentelor lingvistice in limbi straine

 Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine Bac 2019

 

PROBA C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

PROGRAMA:

 Programa pentru Limba engleză

 Programa pentru Limba franceză

 

MODELE DE SUBIECTE

 Model de subiect bacalaureat 2019: Proba C de evaluare a competențelor lingvistice LIMBA ENGLEZA

 Model de subiect bacalaureat 2019: Proba C de evaluare a competențelor lingvistice LIMBA FRANCEZA

Ultimele Articole