12 - 14 iunie 2013 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (limba germana, maghiara, croata, sarba, slovaca, turca, ucraineana)


Proba scrisă la Limba şi literatura maternă: limba germană, limba maghiară,  limba croaţă, limba sârbă, limba slovacă, limba turcă, limba ucraineană  este susţinută în cadrul examenului de bacalaureat 2013 în data de 12-14 iulie

 

Structura probei scrise la Limba şi literatura maternă
Structura testului pentru proba scrisă este formată din 3 subiecte, fiecare având 30 de puncte. Subiectele conţin itemi semiobiectivi şi subiectivi care pot avea ca material suport texte literare si nonliterare.
Proba scrisă vizează competenţele de receptare si de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii si reguli de exprimare orală). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen si este în conformitate cu programa de bacalaureat 2011 – 2012.

 

Precizări privind evaluarea probei scrise la Limba și literatura maternă
 

Baremul de evaluare și de notare stabilește punctajul pentru fiecare item, iar in cazul itemilor subiectivi, ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea răspunsurilor, pentru fiecare unitate de conținut in parte. Punctajul final se obține prin adunarea celor 90 de puncte (30 de puncte pentru fiecare tip de subiect) cu 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin impărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

Modele de subiecte Bac 2013 Limba si Literatura Materna (croata, germana, maghiara, sarba, slovaca, turca, ucraineana)

 

 

 

UPDATE!

 

Rezultate finale la proba de evaluare a competenţelor de comunicare în limba maternă (proba B) (edu.ro)

 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a finalizat raportul statistic privind desfăşurarea probei de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (12 - 14 iunie), din cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat 2013. La această probă, s-au înscris 7.590 de absolvenți de liceu, dintre care 243 (1,88%) au absentat. Nici un elev nu a fost eliminat din examen. Rate ridicate de participare la proba de competențe s-au înregistrat în judeţele Harghita (2.016 elevi), Mureş (1.234 elevi) şi Covasna (933 elevi). Din totalul candidaților prezenți, 5.911 (77,88%) au intrat în posesia certificatului de utilizator experimentat, 1.283 (16,90%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar 253 (3,31%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu.
Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă se stabileşte, de comun acord, de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate si transmise de CNEE.
Proba de evaluare a competenţelor digitale (proba D), va începe luni, 17 iunie, şi se va încheia vineri, 21 iunie. Cei 139.946 de absolvenţi de liceu care s-au înscris vor susține acest examen în laboratoarele de informatică din unităţile de învăţământ liceal.

Ultimele Articole