13 - 15 iunie 2012 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B


Proba de competenţe lingvistice de comunicare orală şi proba scrisă la Limba maternă este o probă susţinută de elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

Pentru fiecare limbă maternă subiectele cuprind texte literare şi nonliterare la prima vedere (care nu au fost studiate la clasă).

MODELE DE SUBIECTE pentru proba B Competenţe lingvistice Limba maternă: limba maghiară, croaţă, germană, sârbă, slovacă şi ucraineană. 

 Limba maghiară maternă - model de subiect

 BAREM Limba maghiară maternă

 Limba croaţă maternă

 Limba germană maternă

 Limba sârbă maternă

 Limba slovacă maternă

 Limba ucraineană maternă

 Precizări metodologice pentru Limba maternă

 

Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenţe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conţinuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii meterne în diferite situaţii de comunicare

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare

4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

Ultimele Articole