15-17 februarie 2010 proba orala la limba romana. Proba A


Doamna Oana Badea, secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Bacalaureat,declară: „Este pentru prima dată când sistemul de învăţământ preuniversitar desfăşoară examenul de bacalaureat în timpul anului şcolar. Primul meu apel se îndreaptă către elevii de clasa a XII-a. Nimic din ceea ce înseamnă Bacalaureatul 2010 nu este făcut în defavoarea voastră! Acţiunile Ministerului Educaţiei şi ale profesorilor urmăresc un singur lucru: interesul vostru educaţional şi pregătirea voastră pentru viaţă! Vă doresc concentrare maximă şi succes la toate probele! Prima sesiune a examenului de bacalaureat 2010 începe luni, 15 februarie, cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba şi literatura română (proba A). Proba se va desfăşura în zilele de 15, 16 şi 17 februarie. Subiectele cuprind texte literare si nonliterare, funcţionale si nonfuncţionale şi itemi corespunzători descriptorilor competenţelor din programele pentru bacalaureat. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. La probele orale, candidatul extrage un bilet şi primeşte hârtie ştampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, se acordă fiecărui candidat câte 15 minute, iar pentru susţinerea acestora în faţa comisiei, câte 10 - 15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de bacalaureat. (edu.ro) Cum v-aţi descurcat la aceasta probă? Aveţi nemulţumiri?

Ultimele Articole