1 iulie 2011 Proba la alegere a profilului si specializarii – proba scrisa la Geografie, Biologie, Economie, Fizica, Chimie, Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie, Filosofie


UPDATE: Variante extrase + Rezolvari şi bareme bac 2011 În data de 1 iulie 2011 candidaţii examenului de bacalaureat 2011 vor susţine ultima probă, proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă.

A. Filiera teoretica:

Profilul: Umanist Specializarea: Filologie şi Stiinţe sociale. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie. Profilul: Real Specializarea: Matematica-informatică şi Stiinţe ale naturii. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Fizică, Chimie, Biologie sau Informatică.

B. Filiera tehnologica

Profilul: Servicii Specializarea: Tehnician în turism, Tehnician în administraţie, Tehnician în activitaţi economice, Tehnician în activitaţi de posta, Tehnician în achiziţii si contractari, Tehnician în hotelarie, Tehnician în activitaţi de comerţ, TEhnician în gastronomie, Organizator banqueting, Coafor stilist. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie sau Economie. Profilul: Resurse naturale si protecţia mediului Specializarea: Tehnician ecolog si protecţia calitaţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician chimist de laborator, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician în agricultura, Tehnician agro-montan, Tehnician veterinar, TEhnician în silvicultura si exploatari forestiere, Tehnician în industria alimentara, Tehnician în agroturism, Tehnician agronom, Tehnician horticultor, Tehnician zootehnist, Tehnician în agricultura ecologica, Tehnician în prelucrarea produselor de origine animala, Tehnician în morarit, panificaţie si produse fainoase, Tehnician în industria alimentara fermentativa si în prelucrarea legumelor si fructelor, Tehnician în industria alimentara extractiva, Tehnician pentru animale de companie, Tehnician proiectant produse finite din lemn, Tehnician designer mobila si amenajari interioare. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Fizica, Chimie sau Biologie. Profilul: Tehnic Specializarea: Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician în automatizari, Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician în automatizari, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician electromecanic, Tehnician operator telematica, Tehnician operatori roboţi industriali, Tehnician mecatronist, Tehnician proiectant CAD, Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii, Tehnician prelucrari mecanice, Tehnician transporturi, Tehnician prelucrari la cald, Tehnician metrolog, Tehnician aviaţie, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician desenator pentru construcţii si instalaţii, Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în industria sticlei si ceramicii, Tehnician instalator pentru construcţii si lucrari publice, Tehnician audio-video, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician operator procesare text imagine, Tehnician poligraf, Tehnician producţie poligrafica, Tehnician în chimie industriala,Tehnician designer vestimentar, Tehnician în industria textila, Tehnician în industria pielariei, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician electrician electronist auto, Tehnician energetician, Tehnician prelucrari pe masini cu comanda numerica, Tehnician construcţii navale. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Fizica, Chimie, Biologie.

C. Filiera vocaţionala

Profilul: Artistic Specializarea: Arhitectura, arte ambientale si design, Arte plastice si decorative, Arte plastice si decorative, Coregrafie, Muzica, Arta actorului. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie. Profilul: Pedagogic Specializarea: Învaţator - educatoare, Bibliotecar-documentarist, Instructor-animator, Instructor pentru activitaţi extrascolare. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie. Profilul: Educaţie fizica si sport Specializarea: Liceu cu program sportiv, Pedagog scolar. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie. Profilul: Militar Specializarea: Matematica-informatica. Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Fizica, Chimie, Biologie, Informatica. Profilul: Teologic Specializarea: Teologie Ortodoxa, Patrimoniu cultural, Teologie Romano – Catolica, Teologie Greco – Catolica, Teologie Baptista, Teologie Penticostala, Teologie Adventista, Teologie Unitariana, Teologie Reformata, Teologie Musulmana.Candidaţii pot una dintre disciplinele studiate în liceu: Geografie, Logica si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie. CALENDAR: 3 iulie 2011_ Afisarea rezultatelor 4 iulie 2011: Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00) 5-7 iulie 2011: Rezolvarea contestatiilor 8 iulie 2011: Afisarea rezultatelor finale.

Rezultate bacalaureat 2011. Afla ce nota ai luat la examenul de bacalaureat 2011:

În această pagină găsiţi rezultatele obţinute în cadrul examenului de bacalaureat 2011: www.ebacalaureat.ro/rezultate.

Ultimele Articole