1 iulie 2013 Limba si literatura romana – prima proba scrisa in cadrul examenului de bacalaureat 2013 proba E


Proba scrisă la limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat 2013 reprezintă o probă comună pentru candidaţii proveniţi de la toate filierele, profilurile şi specializările. 

Structura probei scrise
1. Subiectul I are ca suport un text literar studiat/la prima vedere, aparţinând genului liric, epic sau dramatic. Itemii folosiţi sunt semiobiectivi, de tip întrebare structurată.
2. Subiectul al II-lea presupune redactarea unui text de tip argumentativ, pornind de la ideile sugerate de un text de tip aforistic/critic.
3. Subiectul al III-lea vizează aspecte de analiză tematică, structurală şi stilistică a operelor studiate ce aparţin autorilor canonici/speciilor literare/tipurilor de texte menţionate în programa de examen şi constă în elaborarea unui eseu structurat.
Această probă are durata de 180 de minute.

Vezi:

 Varianta extrasă la examenul de bacalaureat din anul  trecut, limba romana bac 2012 

 Modele de subiecte Limba Română pentru bacalaureat 2013

 

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel:

* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;
* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia."

 

SCHEMA OPERELOR LITERARE

Această schemă este doar un exemplu, este posibil ca la clasă, profesorul vostru să abordeze alte titluri de opere. 

 

I. PROZA –specii narative

1.Basmul cult – Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb link: Basmul cult
2.Povestirea – Mihail Sadoveanu, Hanul ancuţei link spre lecţie

 

II. NUVELA
a) Nuvela istorică – Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul link spre lecţie
b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade, La Ţigănci link spre lecţie sau – Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis link: Sărmanul Dionis 
c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici, Moara cu noroc link spre lecţie

 

III. ROMANUL

Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică)
a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici, Mara link spre lecţie 
b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu, Ion link spre lecţie
c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război sau Patul lui Procust link spre lecţie 
d)Romanul realist – George Călinescu, Enigma Otiliei link spre lecţie

Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică),Marin Preda - Moromeţii link spre lecţie 

 

IV. DRAMATURGIA –specii dramatice
 

1. Comedia – I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută link spre lecţie 
 

2. Drama – Camil Petrescu, Jocul ielelor; Act Veneţian link spre lecţie

 

V. POEZIA – evoluţie
1. Paşoptismul – Vasile Alexandri, Mezul iernii; Malul Siretului link spre lecţie 
 

2. Mihai Eminescu – Luceafărul, Floare albastră, ScrisoareaI, Oda în metru antic, Sara pe deal link spre lecţie 
 

3. Simbolismul – George Bacovia, Plumb; Lăcustră link spre lecţie 
 

4. Tradiţionalismul – Vasile Voiculescu - In gradina Ghetsemani link spre lecţie ; Ion Pilat - Aci sosi de vremuri link spre lecţie 
 

5. Modernismul
a. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii link spre lecţie 
b. Tudor Arghezi - Testament; Psalmul III[Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...]; Flori de mucigai link spre lecţie 
c. Ion Barbu - Riga Crypto şi lapona Enigel; [Din ceas, dedus...] link spre lecţie 

6. Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic; Către Galateea; Cântec) link spre lecţie

 

VI. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE 
1. Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu link spre lecţie 
2. Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu link spre lecţie 
3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) – Eugen Lovinescu link spre lecţie

 

 Subiect extras Limba romana, bac 2013, sesiunea iunie-iulie

Ultimele Articole