20 - 23 iunie 2011 Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C


În data de 20 - 23 iunie 2011 se va susţine în cadrul examenului de bacalaureat 2011: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaţie internationala – proba C. Introducere Evaluarea la limbile moderne în cadrul examenului de bacalaureat 2011 se face prin proba C, de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal. Elevii pot alege dintre următoarele limbi de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba portugheză, limba rusă, limba ebraică, limba japoneză sau limba neogreacă. Alegerea uneia dintre limbile menţionate, ca disciplină de examen, se poate face dacă aceasta a fost studiată ca L1, L2 sau L3, în regim normal, intensiv sau bilingv, ca disciplină obligatorie sau opţională în planul de învăţământ. Evaluarea competenţelor lingvistice la proba C se face prin trei tipuri de probe: • proba de înţelegere a unui text audiat cu durata de 20 de minute; • proba scrisă cu durata de 120 de minute; • proba orală cu durata de 10-15 minute. Structura probei C I. Proba de înţelegere a unui text audiat Candidaţii audiază două texte autentice în limbă standard: • unul de dificultate redusă, cu durata de circa 2 minute; • al doilea de dificultate medie, cu durata de 3-4 minute. II. Proba scrisă cuprinde două părţi: a) Prima parte evaluează competenţa de receptare a unui text citit. Pe baza a două texte suport, candidaţii răspund unui număr de întrebări. Primul text, pe o tematică accesibilă, are dimensiuni reduse si un grad redus de complexitate. Al doilea text, pe o temă de interes general, este mai amplu, având un grad de complexitate mai ridicat. b) Partea a doua evaluează competenţa de producere a unui mesaj scris. Candidaţii au de redactat două texte: • primul text de dimensiuni relativ reduse si cu un grad scăzut de dificultate (o scrisoare, un email, o carte postală etc.); • al doilea text este de dimensiuni mai mari, având un grad de dificultate mai ridicat (un eseu, un articol etc). III. Proba orală Fiecare bilet conţine câte trei întrebări de dificultate progresivă (exemplu: o întrebare referitoare la universul personal; o cerinţă care să implice o scurtă relatare; o părere personală cu justificare/ argumentare pe o temă de interes). Pe parcursul probei orale se recomandă ca profesorii examinatori să interacţioneze cu candidatul în timpul desfăsurării probei. EVALUAREA PROBEI C Precizări privind evaluarea probei C Pe ansamblul celor trei probe, evaluarea candidaţilor se face separat pentru fiecare din cele cinci competenţe: înţelegerea textului audiat, înţelegerea textului citit, interacţiune orală (Participare la conversaţie), producere de mesaje orale, producere de mesaje scrise (conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi – CECRL). Profesorii examinatori acordă un nivel de la A1 la B2, cu excepţia limbilor ebraică si japoneză, unde acordă un nivel de la A1 la B1, conform CECRL, pe baza aplicării baremelor de evaluare. Pentru fiecare din cele cinci competenţe evaluate, nivelul de competenţă lingvistică se stabileste după cum urmează: pentru limba engleză, limba franceză, limba germană, limba italiană, limba spaniolă, limba portugheză, limba rusă, limba neogreacă 11-30 puncte: A1 (Introductiv sau de descoperire) 31-60 puncte: A2 (Intermediar sau de supravieţuire) 61-80 puncte: B1 (Nivel-prag sau independent) 81-100 puncte: B2 (Avansat sau independent) pentru limba ebraică, limba japoneză 11-40 puncte: A1 (Introductiv sau de descoperire) 41-70 puncte: A2 (Intermediar sau de supravieţuire) 71-100 puncte: B1 (Nivel-prag sau independent) NOTĂ: În cazul în care candidatul obţine, la una dintre cele cinci competenţe lingvistice prevăzute în CECRL, un punctaj între 0-10 puncte, atunci nu i se acordă niciun nivel pentru respectiva competenţă, rubrica alocată acesteia fiind completată conform Procedurii referitoare la organizarea si desfăsurarea probei C.

MODELE DE SUBIECTE:

Ultimele Articole