20 iunie 2022 Proba scrisă Limba și literatura romana - proba E a) Bacalaureat 2022 Subiecte extrase


 Elevii de liceu vor începe de astăzi proba scrisă a examenului de Bacalaureat 2022, cu proba scrisă pentru Limba şi literatura română, de la ora 9:00.

Update ora 10:00:

Candidații examenului de bacalaureat, sesiunea de vară 2022, au primit la subiectul al II-lea, profil real și uman, o argumentare a perspectivei narative asupra unui paragraf din opera lui Cezar Petrescu "Întunecarea". La subiectul al III-lea, profil real, elevii au avut de scris un eseu de 400 de cuvinte despre o comedie studiată. Iar la subiectul I, un text la prima vedere din Nicolae Iorga- "Doamna Elena Cuza".

Cei care susțin proba după programa Profilului uman, la subiectul al III-lea: "Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat."

 

Mai jos poți vedea subiectele extrase cât și varianta de rezervă atât pentru profilul Real, cât și la cel Uman

 

Subiecte extrase sesiunea iulie-iulie bacalaureat 2022:

 

 

A început examenul de Bacalaureat 2022. Subiectele la română au fost îmânate de profesorii supraveghetori elevilor, iar aceștia vor avea la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea lor.

 • Subiectul I.B –  de argumentat „dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoție raportându-se la informațiile din fragmentul extras din textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, cât și la experiența personală sau culturală”.
 • Subiectul al II-lea – o argumentare a perspectivei narative; - link lecțieMenționează tipul de perspectivă narativă
 • Subiectul al III-lea – particularitățile unei comedii studiate.

În jurul orei 15.00, Ministerul Educației va publica, oficial, subiectele la română și baremul la bacalaureat.

 

 Comedia: O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale;

 Curentul cultural/literar; Orientare tematică : Realism clasic

 • Specia literară/genul literar: Comedie de moravuri/Genul dramatic -O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale (reprezentată pe scenă în 1884)

Eseuri:

ESEU 650 DE CUVINTE: O SCRISOARE PIERDUTĂ DE ION LUCA CARAGIALE  

 

✓ O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularităţi ale unei comedii studiate.

 

✓ O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale - Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinți particularități de construcție a unui personaj dintr-un text dramatic studiat.

 

 

 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E a) — proba scrisă

20 iunie, ziua în care elevii absolvenți de clasa a XII-a, dar și cei din edițiile anterioare care nu au promovat examenul, se întorc în clase pentru a continua examenul de bacalaureat 2022 cu proba scrisă la Limba și Literatura Română.

Proba de limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de
bacalaureat, evaluând competențele generale și specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, ca probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările

 

În Programa Examenului Naţional de Bacalaureat (Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3237/05.02.2021) pentru disciplina Limba şi literatura română (filierele: teoretică, tehnologică şi vocaţională), sunt prezentate competenţele de evaluat şi conţinuturile asociate acestora.

 • ❗ Observație: Pentru examenul de bacalaureat la romană trebuie avut în vedere precizările privind conţinuturile programei pe care le vei găsi în link-urile de mai jos

 

Pentru examenul de bacalaureat din acest an, Ministerul Educației, nu va mai publica teste de antrenament deoarece programa a ramas neschimbată, nu s-a schimbat nici structura subiectelor iar pentru pregătirea examenului acesta recomandă folosirea testelor de antrenament din anii trecuți (2020 și 2021) -link teste de antrenament

 

 

PROGRAME BACALAUREAT 2022:

Limba și literatura română profil real/ uman:

 Programa bacalaureat 2022 limba română profil REAL(.pdf)
 Programa bacalaureat 2022 limba română profil UMAN (.pdf)

 

 


Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă
comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile:

 • A. literatura română,
 • B. limbă şi comunicare.

 

 

Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu.

Notă.  Titu Maiorescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, (perioada postbelică) au fost eliminați din programă.

 

Astfel, avem:

* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;
* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia."

 

LISTA OPERELOR LITERARE de studiat pentru Examenul de Bacalaureat 2022

 

Limba română: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac

 

Proba scrisă: Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I, II și III din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romană:

 

SUBIECTE EXTRASE SESIUNEA SPECIALĂ Proba E.a) Limba și literatura română - 18.05.2022 - Varianta 7 extrasă

 

 E_a_romana_real_tehn_2022_var_07.pdf  Barem
 E_a_romana_uman_ped_2022_var_07.pdf  Barem

 

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-I-profil-real.png

Barem:

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-profil-real-barem-subiectul-I.png

 

Subiectul II

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-II-profil-real.png

Barem Subiectul II

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-II-profil-real-barem.png

Subiectul III

arianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-III-profil-real.png

Barem:

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-III-profil-real-barem.png

 

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-I-profil-uman.png

Barem

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-I-profil-uman-barem.png

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-II-profil-uman.png

 

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-III-profil-uman.png

Barem:

varianta-7-sesiunea-speciala-bac-2022-limba-romana-subiectul-III-profil-uman-barem.pn

 

Teorie:

Limba Romana: Subiectul I

Limba Romana: Subiectul al II-lea

Limba Romana: Subiectul al III-lea

 

 

Calendar:

 • 20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
 • 21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
 • 22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
 • 27 iunie 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00
 • 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestațiilor
 • 1 iulie 2022: Afișarea rezultatelor finale

 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe: 18 – 25 iulie 2022.

 

Vezi:

 

Ultimele Articole