21 august 2019 Limba si literatura romana – proba Ea) - proba scrisa


21 august 2019 Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă:   

 

Elevii absolvenți de clasa a XII-a, dar și cei din edițiile anterioare care nu au promovat examenul, susțin miercuri, 21 august 2019, a doua proba scrisă, sesiunea august-septembrie la Limba și Literatura Română

 

!Update: Variantele extrase!

 Profil uman:

 Subiecte si Barem Limba Romana Profil Uman sesiunea august - septembrie Bacalaureat 2019  

 VARIANTA DE REZERVĂ LIMBA ROMANA PROFIL UMAN BACALAUREAT 2019 SESIUNEA AUGUST SEPTEMBRIE

 

Profil Real și Tehnologic:

 Subiecte si Barem Limba Romana Profil Real si Tehnologic Sesiunea august-septembrie Bacalaureat 2019

 

 Varianta de rezervă Limba Romana profil Profil Real și Tehnologic Bacalaureat 2019 sesiunea august septembrie

 

 

SUBIECTE EXTRASE + BAREM SESIUNEA IUNIE-IULIE:

 

 Subiecte si Barem Limba Romana Profil Real sesiunea iunie iulie Bacalaureat 2019

 Subiecte si Barem Limba Romana Profil Uman sesiunea iunie iulie Bacalaureat 2019

Limba şi literatura română are un statut important în structura examenului de bacalaureat, prin ponderea sa reflectată în prezenţa celor două forme obligatorii de evaluare a performanţelor: în competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenţele generale şi specifice formate pe durata învăţământului secundar superior, liceal (proba scrisă), probă comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările.

Curriculumul liceal, care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcţională, pune accent pe latura formativă a învăţării, fiind centrat pe achiziţionarea de competenţe, fapt care a determinat precizarea, în programa de bacalaureat, a competenţelor de evaluat şi a conţinuturilor din domeniile:

A. literatura română,

B. limbă şi comunicare.

Proba scrisă vizează competenţele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală) şi conţinuturi asociate acestora, în conformitate cu programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română: filiera teoretică - profil uman, filiera vocaţională - profil pedagogic.

Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore şi este în conformitate cu prezenta programă de examen.

 

Bacalaureat 2019 pentru Limba și Literatura Română:

 
 

Continuturi Bacalaureat 2019 pentru Limba si Literatura Romana

 Conectori folositi in argumentare

 Programa Limba și Literatura Română 2019 Profil Uman

 Programa Limba și Literatura Română 2019 Profil Real

Subiecte 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna

Bacalaureat 2019 Model de subiect Limba si Literatura Romana - proba scrisă - Profil Uman si Pedagogic

Bacalaureat 2019 Model de subiect Limba si Literatura Romana - proba scrisă - Profil Real Filiera Tehnologica si Vocationala

  Subiecte si Barem Limba Romana Profil Real Varianta de Rezerva Bacalaureat 2019

  Subiecte si Barem Limba Romana Profil Uman Varianta de Rezerva Bacalaureat 2019

 

 Rezolvare Varianta extrasa Limba Romana profil Real Bacalaureat 2019 sesiunea iunie - iulie 

 

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019 - SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019

 

 15 – 19 iulie 2019    Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
26 iulie 2019   Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019    Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

22 august 2019   Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 

23 august 2019   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 

26 august 2019   Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 

27, 28 august 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

29 august 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

30 august, 2 septembrie 2019   Evaluarea competenţelor digitale - proba D

2 - 3 septembrie 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

3 septembrie 2019   Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)

3 - 6 septembrie 2019   Rezolvarea contestaţiilor

 

Ultimele Articole