23 martie 2020 incepe Simularea examenului de Bacalaureat 2020. Vezi calendar, programa si subiectele


Update: Simulări amânate! În contextul creșterii numărului persoanelor infectate cu coronavirus, Ministerul Educației anunță că simulările pentru Bacalaureat și Evaluare Națională se vor amâna

Organizarea simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen de bacalaureat național și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

La simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național participă numai elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă.

Se aprobă Calendarul simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 1.

ANEXA Nr. 1

CALENDARUL

simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019-2020

 

 • 23 martie 2020 Proba E) a) - probă scrisă - Limba și literatura română
 • 24 martie 2020 Proba E) c) - probă scrisă - proba obligatorie a profilului
 • 25 martie 2020 Proba E) b) - probă scrisă - Limba și literatura maternă
 • 26 martie 2020 Proba E) d) - probă scrisă - proba la alegere a profilului și specializării
 • 3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor

 

 

 LISTA DISCIPLINELOR

(1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2019-2020 sunt:

 • limba și literatura română,
 • limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale),
 • matematică,
 • istorie,
 • fizică,
 • chimie,
 • biologie,
 • informatică,
 • geografie,
 • logică, argumentare și comunicare,
 • psihologie,
 • economie,
 • sociologie,
 • filosofie

(2) Lista conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvență redusă în anul școlar 2019-2020 este cea prevăzută în anexa nr. 3.

 

ANEXA Nr. 3

LISTA
conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020

     
  DISCIPLINA CONȚINUTURI
  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNA Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt
cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național,
în vigoare.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
 •  reguli ale monologului, reguli și tehnici de construire a dialogului, stiluri funcționale adecvate situației de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale și nonverbale în comunicarea orală - conținuturi asociate competenței specifice 1.1;

 •  textul dramatic postbelic - continui asociat competentei specifice 2.3;

 •  limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conținut asociat competenței specifice 2.5;

 • perioada postbelică - conținut asociat competenței specifice 3.2;

 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.
  MATEMATICĂ programa M mate-info Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național -2015, cu modificările și completările ulterioare, M mate-info Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
 •  capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z
p,p prim);
 •  capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_st-nat Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, M st-nat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
 •  capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z
p,p prim)
 •  capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_tehnologic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, M tehnologic. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
 •  capitolul Inele de polinoame cu coeficienți într-un corp comutativ (Q, R, C, Z
p,p prim)
 •  capitolul Aplicații ale integralei definite
  MATEMATICĂ programa M_pedagogic Conținuturile pentru simulare și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat național -2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014, cu modificările și completările ulterioare, M_pedagogic. Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:
 •  din capitolul Sisteme de ecuații liniare:

- Sisteme de ecuații liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar;
- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare;
- Aplicații: ecuația unei drepte determinate de două puncte distincte, aria unui triunghi și caracterizarea coliniarității a trei puncte în plan
  ISTORIE DOMENII DE CONȚINUT / CONȚINUTURI (clasa a XII-a)
A. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX - între democrație și totalitarism. Ideologii și practici politice în România și în Europa.
2. Constituțiile din România.
C. STATUL ȘI POLITICA
1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modem: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).
  LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ I. Kommunikăcios kepessegek Tartalmak
1.1 A nyelvi kozles tenyezoi (ado, vevo, csatoma, kod, uzenet, kontextus), funkcioi (ismeretkozlo, erzelemkifejezo, felhivo, kapcsolatteremto, metanyelvi, stilisztikai).
1.2 Mindennapi kommunikâcio (parbeszed, monolog); nyilvanos kommunikacio; tomegkommunikacio.
1.3 Retegzettseg es norma a nyelvhasznalatban (koznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tajnyelvi vâltozatok); a nyelvvaltozatok eltero kifejezesi formai.
1.4 Stilusretegek, stilusamyalatok (tarsalgasi, tudomanyos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szepirodalmi).
1.5 Stiluselem, stilushatâs; allando es alkalmi stilusertek; denotativ es konnotativjelentes.
2.1 A szoveg. Szovegszervezo eljarasok. Szovegszerkezet, szovegosszefugges, grammatikai kapcsoloelemek, szovegjelentes (tetelmondat, kulcsszo, temahalozat).
2.2 Szovegtipusok, szovegmufajok (elbeszelo, leiro, ervelo; hivatalos irâsmuvek: hivatalos level, szakmai oneletrajz; level).
3.1 Ervelo-meggyozo, ertekezo szovegek (szonoklat, ertekezes).
3.2 Az ervelo-meggyozo, ertekezo szoveg jellemzoi: szokincs, terminologia, az erveles technikaja (ervek, ellenervek; deduktiv, induktiv erveles; bizonyitas, cafolat).
4.1 Szobeli es irott szovegekjellemzoi.
4.2 A kommunikacios helyzethez es a targyhoz igazodo megnyilatkozas.
4.3 A magyar helyesiras alapelvei (a kiejtes, a szoelemzes, a hagyomany es az egyszerusites elve); az egybeiras es kuloniras szabalyai; a tulajdonnevek irasanak szabalyai; az idegen szavak helyesirasa; a kozpontozas szabalyai.
5.1 Velemeny, magyarazat; informaciok kiemelese, osszefuggesek megragadasa, elfogadas, elutasitas megfogalmazasa.
6.1 Konyv- es konyvtarhasznalat; a forrashasznâlat etikai normai es formai kotottsegei; idezes, hivatkozas.
II-III. A szovegolvasas es a torteneti latas kepessegei Tartalmak
1.1 Esztetikai tapasztalat, esztetikai ertek, megjelenitett ertekek, ertekrend, ertekszerkezet.
1.2 Esztetikai minosegek: fenseges, alantas, tragikus, elegikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: unnepelyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus,
elegikus, targyilagos.
2.1 Irodalmi kanon, korstilus, stilusjegyek.
3.1 Szokepek: metafora, megszemelyesites, szinesztezia, allegoria, metonimia, szimbolum. Hasonlat. Vândormotivum, archetipus. Alakzatok: ismetles, ellentet, kihagyas, felcsereles, gondolatparhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsulyos ritmus, idomertekes ritmus, rim es rimfajtak. Balassi-strofa, szonett.
3.3 Ter- es idoszerkezet az epikai, lirai, drâmai alkotâsokban.
3.4 Epikai mufajok: eposz, ballada, legenda, novella, regeny, naplo, irodalmi level.
3.5 Lirai mufajok: dai, epigramma, oda, himnusz, koltoi level, eletkep, elegia, leiro koltemeny.
3.6 Drâmai mufajok: tragedia, dramai koltemeny.
4.1 Elbeszeles es tanitas a legendaban.
4.2 Hosteremtes a torteneti targyu epikaban (barokk eposz, torteneti targyu muballada, tortenelmi regeny).
4.3 Az enelbeszeles valtozatai (level, naplo, irodalmi level, szentimentalista enregeny). Az elbeszeloi ent letrehozo narracios eljarasok.
4.4 Tortenetalakitâs es idokezeles a romantikus, realista, klasszikus modem epikus alkotasokban.
4.5 Romantikus, realista, naturalista, modem emberkep az epikus alkotasokban.
5.1 Elbeszeloi formakjateka: elbeszeloi modalitas.
5.2 Imitacio a barokk eposzban.
6.1 A kozossegi en megnyilatkozasformai; a himnusz valtozatai (kereszteny, kozossegi), az oda torteneti valtozatai (klasszicista, romantikus, modem).
6.2 Lirai en a romantikaban (teremto zseni, latnok, hasonmas), a klasszikus modemsegben (az en felnovesztese, az en megsokszorozodasa).
7.1 Szemelyesseg, szemelytelenseg; kozvetlenseg, kozvetettseg.
7.2 Egyszolamusag, tobbszolamusag, onmegszolitas.
7.3 Allegorikussag, szimbolikussag, targyiassag.
8.1 Imitacio, antik minta, imitacio es versszerkezet (piktura, szentencia), imitacio es verseles (klasszikus idomertekes verseles: hexameter, pentameter, disztichon), imitacio es mufajok (oda, elegia, epigramma).
8.2 Imitacio a humanista es klasszicista liraban.
9.1 Cselekmeny, konfliktus, szereplok rendszere, dramai hos, szerkezet, beszedfajtâk.
10.1 A romantikus drama.
10.2 Eszmetorteneti osszefuggesek a dramai koltemenyben.
Ajanlott szerzok listaja:
Ady Endre, Aprily Lajos, Arany Janos, Babits Mihaly, Balassi Balint, Berzsenyi Daniel, Csokonai Vitez Mihaly, Jokai Mor, Karman Jozsef, Katona Jozsef, Kazinczy Ferenc, Kos Karoly, Kosztolanyi Dezso, Kolcsey Ferenc, Krudy Gyula, Kuncz Aladar, Madach Imre, Mikes Kelemen, Mikszath Kalman, Moricz Zsigmond, Nemeth Laszlo, Janus Pannonius, Petofi Sandor, Radnoti Miklos, Szabo Lorinc, Tamasi Aron, Toth Arpâd, Vajda Janos, Vorosmarty Mihaly, Zrinyi Miklos.
  LIMBA ȘI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- Repere modeme ale spațiului italian: Crepuscularismul. Futurismul.
Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul
- Guido Gozzano "L'amica di nonna Speranza"
- Giuseppe Ungaretti "San Martino del Carso"
- Umberto Saba "A mia moglie"
- Eugenio Montale "Meriggiare pallido e assorto"
- Eugenio Montale "Felicită raggiunta"
- Eugenio Montale "Non chiederci la parola"
- SalvatoreQuasimodo "Ed e subito sera"
- SalvatoreQuasimodo "Alle fronde dei salici"
- Cesare Pavese "Verră la morte e avră i tuoi occhi"
- Alberto Moravia "Agostino" (frammenti)
- Dino Buzzati "Il colombre" da Racconti
  LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  LIMBA ȘI LITERATURA CROATA MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  LIMBA ȘI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  BIOLOGIE varianta Bl. BIOLOGIE VEGETALA ȘI ANIMALA - clasele a IX-a și a X-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat;
varianta B2. ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ - clasele a XI-a și a XII-a: toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare este exceptată tema Ecologie umană.
  FIZICĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  CHIMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  INFORMATICĂ Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  GEOGRAFIE A. EUROPA ȘI ROMÂNIA - ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spațiul românesc și spațiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei și ale României:
- relieful major (trepte, tipuri și unități majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia - aspecte generale; Dunărea și Marea Neagră
- învelișul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei și ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populația și caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de orașe al Europei
- activitățile economice - caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu înconjurător și peisaje
5. Regiuni geografice în Europa și în România:
- caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa și din România
- studiu de caz al unei regiuni geografice - Carpații
6. Țările vecine României
  LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  PSIHOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  SOCIOLOGIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  ECONOMIE Toate conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
  FILOSOFIE Conținuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.
Pentru simulare sunt exceptate următoarele conținuturi:
- Teorii politice modeme și contemporane;
- Drepturile omului;
- Cunoașterea;
- Filosofia.

 

 

NOTELE OBȚINUTE LA SIMULARE

(1) Rezultatele obținute de elevi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

(2) Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

(3) Rezultatele obținute la simulările naționale nu vor fi afișate și nu vor fi făcute publice.

Art. 7. - Simularea din luna mai a anului 2020

(1) Fiecare inspectorat școlar poate organiza în luna mai a anului 2020, la nivelul tuturor unităților de învățământ gimnazial/liceal, o simulare cu subiect unic elaborat la nivelul județului/municipiului București, în scopul stimulării pregătirii elevilor în vederea susținerii evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului de bacalaureat național.

(2) Simularea din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului școlar poate fi organizată și pentru elevii claselor a XI-a.

(3) Subiectele simulărilor din luna mai a anului 2020 se elaborează pentru fiecare disciplină de către un grup de lucru constituit la nivelul fiecărui inspectorat școlar.

(4) La simulările din luna mai a anului 2020 subiectele se elaborează conform programelor pentru examenul de bacalaureat național.

Subiectele la simulare vor fi publicate pe subiecte.edu.ro/2020/simulare

 

VEZI SUBIECTELE EXTRASE - SIMULARE BACALAUREAT 2019 CLASA XI-a:

 

PROBA E.a LIMBA ROMÂNĂ  CLASA a XI- a

 • Limba si literatura română Real :

✔️SUBIECTE

 ✔️BAREM
 • Limba si literatura română Uman: 

✔️SUBIECTE

 ✔️BAREM

 

PROBA E.c ISTORIE CLASA a XI-a

 • Istorie: 

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 

PROBA E.c MATEMATICĂ CLASA XI-a

 • Matematică M Mate-info: 

✔️SUBIECTE 

✔️BAREM

 • Matematică M Științele-naturii: 

✔️ SUBIECTE

✔️BAREM

 • Matematică M Pedagogic:

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 • Matematică M Tehnologic:

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 

SUBIECTE SIMULARE CLASA XII-a

PROBA E.a LIMBA ROMÂNĂ  CLASA a XII- a

 • Limba si literatura română Real :

✔️SUBIECTE

 ✔️BAREM
 • Limba si literatura română Uman: 

✔️SUBIECTE

 ✔️BAREM

 

PROBA E.c ISTORIE CLASA a XII- a

 • Istorie: 

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 

PROBA E.c MATEMATICĂ CLASA XII-a

 • Matematică M Mate-info: 

✔️SUBIECTE 

✔️BAREM

 • Matematică M Științele-naturii: 

✔️ SUBIECTE

✔️BAREM

 • Matematică M Pedagogic:

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 • Matematică M Tehnologic:

✔️SUBIECTE

✔️BAREM

 

PROBA E.d

 • Anatomie şi fiziologie umană, genetică

şi ecologie umană: 

✔️SUBIECTE  ✔️BAREM 
 • Biologie vegetală şi animală:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Chimie anorganică:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Chimie organică:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Economie:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Filosofie:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Fizică Teoretic:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Fizică Tehnologic:
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 •  Geografie
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Informatică Limbajul C/C++

(specializarea mate-info)

✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Informatică Limbajul C/C++

(specializarea științe ale naturii)

✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Informatică Limbajul Pascal
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 •  Logică
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 •  Psihologie
✔️SUBIECTE ✔️BAREM
 • Sociologie
✔️SUBIECTE ✔️BAREM

 

  VEZI MODELE DE SUBIECTE PUBLICATE DE EDU.RO PENTRU EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT 2020

 

 TE RUGĂM SĂ NU UIȚI SĂ DISTRIBUI ȘI PE FACEBOOK 

Ultimele Articole