28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului proba Ec proba scrisa la Matematica SUBIECTE EXTRASE


28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului proba E)c) – Probă scrisă la Matematica SUBIECTE EXTRASE + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Proba obligatorie profilului în cadrul examenului de bacalaureat 2017 este o probă probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare. În cadrul examenului național de bacalaureat 2017, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază , în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite în : - programa M_mate - info pentru filiera teoretică, profilul real, speci alizarea matematică - informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică - informatică; - programa M_ ş t - nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii ; - programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică : profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului , toate calificările profesionale ; profilul tehnic, toate calificările profesionale ; - programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător - educatoare. Varianta extrasă pentru examenul de azi este Varianta 2. VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM: VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM  VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM în Limba germană VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM în Limba maghiară VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM în Limba slovacă VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_mate - info + BAREM în Limba ucraniana VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_şt - nat (ştiinţe ale naturii) + BAREM: VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_ şt - nat + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_ şt - nat in Limba germana + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_ şt - nat in Limba maghiară + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_tehnologic + BAREM: VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_tehnologic + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_tehnologic în Limba germană + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_tehnologic în Limba maghiară + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic + BAREM: VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic in Limba germană + BAREM VARIANTA EXTRASĂ LA MATEMATICĂ M_pedagogic in Limba maghiară + BAREM Examenul de bacalaureat continuă cu Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) –  pe data de 30 iunie 2017. 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00) 6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Ultimele Articole