29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisa la Matematica si Istorie Subiecte + Bareme


29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

Update: Subiecte si bareme:

 

Istorie, subiecte extrase - bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, varianta 02:

Subiecte Istorie Barem
Subiecte Istorie în Limba Maghiară  
Subiecte Istorie în Limba Germană  
Subiecte Istorie în Limba Slovacă  
Subiecte Istorie în Limba Sârbă  

 

Matematică, subiecte extrase - bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, varianta 2:

 

Matematică M mate-info:  Barem de notare si evaluare
Subiecte Matematica_M_mate-info  Barem 
Subiecte Matematica_M_mate-info in Limba Germană  
Subiecte Matematica_M_mate-info in Limba Maghiară  
Subiecte Matematica_M_mate-info in Limba Rusă  

 

Matematică, specializarea M_pedagogic:  Barem de notare si evaluare
Subiecte Matematica M_pedagogic  Barem 
Subiecte Matematica_M_pedagogic in Limba Germană  
Subiecte Matematica_M_pedagogic in Limba Maghiară  
Subiecte Matematica_M_pedagogic in Limba ucraineană  

 

 

Matematică, specializarea ştiinţe ale naturii M_șt-nat:  Barem de notare si evaluare
Subiecte Matematica M_st-nat  Barem 
Subiecte Matematica_M_st-nat in Limba Germană  
Subiecte Matematica_M_st-nat in Limba Maghiară  
Subiecte Matematica_M_st-nat in Limba ucraineană  
Subiecte Matematica_M_st-nat in Limba italiană  

 

Matematică, specializarea M_tehnologic:  Barem de notare si evaluare
Subiecte Matematica M_tehnologic  Barem 
Subiecte Matematica_M_tehnologic in Limba Germană  
Subiecte Matematica_M_tehnologic in Limba Maghiară  

 

Matematică, Varianta de rezervă, bacalaureat 2021, sesiunea iunie-iulie, Varianta 01:

Varianta de rezervă Matematica_M_st-nat  Barem
Varianta de rezervă M_tehnologic  Barem

 

 

 

Candidații examenului de bacalaureat 2021 susțin astăzi, 29 iunie 2021, proba scrisă la Istorie, respectiv matematică în funcție de profil

Proba E.c):

Proba obligatorie a profilului

 

 

 

  • Examen la Matematică – pentru absolvenții claselor de liceu cu profil real din filiera teoretică, pentru cei care au terminat filiera tehnologică și pentru absolvenții de la profilul militar și profilul pedagogic – specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională

 

  • Examen la Istorie – pentru absolvenții de la profilul uman din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor de mai sus

 

Programa examenului de bacalaureat 2021 la Matematica și Istorie:

PROGRAMA 2021• MATEMATICĂ:

 Programa M_mate-info
 Programa M_științe-ale-naturii
 Programa M_pedagogic
 Programa M_tehnologic

 

PROGRAMA 2021 • ISTORIE:

 Programa Istorie

 

LECȚII ISTORIE

 LECȚII ISTORIE BACALAUREAT 2021

 

Vezi modele de subiecte, programa sau calendarul examenului de bacalaureat 2021 la următoarele linkuri:

 

calendar-bac2021-sesiunea-iunie-iulie.png

 

Candidații vor avea acces în sala de examen în intervalul 7:30 - 8:30, pe baza actului de identitate, urmând ca la ora 9:00 să primească subiectele la matematică/istorie la BAC 2021. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sala în care se desfășoară examenul de bacalaureat.

Elevii vor primi coli tipizate și ciorne
marcate cu stampila "Bacalaureat 2021 - C.E." atâtea câte au nevoie, iar în timpul probelor scrise le este interzis să comunice cu ceilalți candidați sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe cu colegii foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la matematică/istorie la BAC 2021.

 

Trei ore pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021

 
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise și rezolvarea subiectelor la matematică/istorie la bacalaureat 2021 se va folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastră.
 
Dacă elevii vor să corecteze o greșeală, trebuie să taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. La expirarea celor trei ore acordate, se predă lucrarea cu subiectele la română rezolvate până la acel moment, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrari.
 
Elevii nu pot avea, în sala de examen, asupra lor, în penar sau în bancă, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor la BAC 2021. De asemenea, în sala de examen, este interzis să aibă, în penar sau în bancă, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor primite la bacalaureat.
 
Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
 
Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Ultimele Articole