3 - 4 iunie 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna – proba A


Conform comunicatului de presa edu.ro, 135.655 de absolvenți de liceu (116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare*) s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune, care începe astazi, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

 

Model de subiect

 

Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română

 

Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba A


Biletul nr. 1
Citeşte textul cu voce tare.
Articolul 30
          (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.
          (2) Cenzura de orice fel este interzisă.
          (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
          (4) Nicio publicaţie nu poate fi suprimată.
          (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
          (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
          (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
          (8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

 


Constituția României


1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat.
          a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
          b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.
          c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

 


2. Care este opinia ta despre importanța libertății de exprimare? Susţine cu argumente opinia pe care o enunți.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba la Limba si literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - se va desfășura joi, 4 iulie.

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie și este urmată de depunerea eventualelor contestațiilor. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate eventualele contestații, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.SUBIECTE DIN EXAMEN


Examenul de bacalaureat național 2019
3 iunie 2019
Proba A

Biletul nr. 1
Citeşte textul cu voce tare.

     Mergem la teatru, la operă, la filarmonică ne lăsăm seduşi şi răvăişiti da litaratura, colindăm muzeele lumii, evadăm sau ne ancorăm temporal in diverse structuri. Ne place mult arta, autentică vreau să cred, îi admiram insă de la distanţă şi cu precautie pe artişti, pe adevaratii creatori, îndeseobi. Perceptiile asupra profilului psihologic al artistului sunt multiple: il vedem ca pe un boem, o persoană cu o viatã dezordonată, un neconventional, un rebel cu un statut financiar incert.
O persoană care nu işi prea asumă responsabilitatile familiale şi sociale [...].

     Dar prin ce se caracterizează personalitatea creativă? Ce face în fapt un artist?
Creativitatea este o sursa importanta de energie, ne oferiă focul de artificii in viata. Creativii au adesea un coeficient de inteligenţă superior, unii sunt chiar genii, dar aceasta trăsătură nu garantează maturitatea emotională sau inteligenţa interpersonală, aşa cum identifică Howard Gardner în teoria inteligențelor multiple. Dacă majoritatea oamenilor sunt fie introvertiți, fie extrovertiți, artiștii tind să prezinte ambele trăsături simultan.

     Indubitabil, fericirea artistului e dată de însuși de demersul creativ, de înlățuirea momentelor de exaltare în desăvârșirea operei!

(Lavinia Maria Pruteanu, Noaptea vesel. ziua trist ...,
în Timpul, nr 198/2015)

1. Formulează răspunsuri la întrebarile de mai jos, referitoare la situația de comunicare din textul citat:
a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
b. Cârui stil funcțional îi aparține textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat cu exemple din textul dat.
c. Ce elemnte importante de conținut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre creativitate? Motiveaza-ți răspunsul.

Ultimele Articole