3 iulie 2012 Limba si literatura materna: limba germana, maghiara, croata, sarba, slovaca, turca, ucraineana – proba E)b) – proba scrisa bac 2012


UPDATE: subiectele extrase şi baremele de evaluare şi notare sunt publice! (le găseşti în partea de jos a articolului)

 

Proba scrisă la Limba şi literatura maternă: limba germană, limba maghiară,  limba croaţă, limba sârbă, limba slovacă, limba turcă, limba ucraineană  este susţinută în cadrul examenului de bacalaureat 2012 în data de 3 iulie

 

Structura probei scrise la Limba şi literatura maternă
Structura testului pentru proba scrisă este formată din 3 subiecte, fiecare având 30 de puncte. Subiectele conţin itemi semiobiectivi şi subiectivi care pot avea ca material suport texte literare si nonliterare.
Proba scrisă vizează competenţele de receptare si de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii si reguli de exprimare orală). Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen si este în conformitate cu programa de bacalaureat 2011 – 2012.

 

Precizări privind evaluarea probei scrise la Limba și literatura maternă
 

Baremul de evaluare și de notare stabilește punctajul pentru fiecare item, iar in cazul itemilor subiectivi, ce presupun un nivel ridicat de originalitate în elaborarea răspunsurilor, pentru fiecare unitate de conținut in parte. Punctajul final se obține prin adunarea celor 90 de puncte (30 de puncte pentru fiecare tip de subiect) cu 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin impărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTE EXTRASE + BAREME la LIMBA MATERNĂ

 

 Varianta extrasă + Barem:

 Proba scrisă la Limba şi literatura maghiară maternă

 Proba scrisă la Limba şi literatura germană maternă

 Proba scrisă la Limba şi literatura sârbă maternă

 Proba scrisă la Limba şi literatura slovacă maternă

 Proba scrisă la Limba si literatura turcă maternă

 Proba scrisă la Limba şi literatura ucraineană maternă

 Proba scrisă la Limba şi literatura croată maternă

 

Secţiile bilingve româno-spaniole

 Proba scrisă la Cultură spaniolă

 

Secţiile bilingve francofone

 Probă scrisă la CHIMIE (DNL)

 Probă scrisă la ECONOMIE (DNL)
 Proba scrisă la FIZICĂ (DNL)

 Proba scrisă la GEOGRAFIE (DNL)

 Proba scrisă la ISTORIE (DNL)

 Proba scrisă la MATEMATICĂ (DNL)

Ultimele Articole