3 iulie 2019 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa Matematica si Istorie


3 iulie 2019   Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

Proba E c) reprezintă în cadrul examenului de bacalaureat o probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare

Profilul Umanist Specializarea Filologie și Ştiinţe sociale - proba examenului de bacalaureat susținuta la Istorie

Profilul Real Specializarea Matematică-informatică și Ştiinţe ale naturii - proba examenului de bacalaureat susținuta la Matematică

 

  • Profilul Real Specializarea Matematică-informatică și Ştiinţe ale naturii - proba de bac susținuta la Matematică

 

Variantele extrase bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie + barem de notare

 Subiecte si Barem Matematica M mate info

 Subiecte si Barem Matematica M Stiinte ale Naturii 

 Subiecte si Barem Matematica M pedagogic 

 Subiecte si Barem Matematica M Tehnologic

 

 Bacalaureat 2019 Model de subiect si barem Matematica Mate Info profil Real

 Bacalaureat 2019 Model de subiect Matematica profil pedagogic

 Bacalaureat 2019 Model de subiect Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturii

 Bacalaureat 2019 Model de subiect Matematica Filiera Tehnologica

 Programa la Matematică pentru examenul de bacalaureat 2019

 

  • Profilul Umanist Specializarea Filologie și Ştiinţe sociale - proba de bac susținuta la Istorie

 

Variantele extrase + barem de notare la Istorie:

 Subiecte si Barem Istorie Bacalaureat 2019 sesiunea iunie iulie

 

 Programa la Istorie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Bacalaureat 2019 Modele de subiecte si barem Istorie

 

Ultimele Articole