5 - 6 iunie 2019 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna – proba B


B: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă : croata, germana, maghiara, sarba, slovaca, turca, urcaineana. 

Proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă este un examen susținut de elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba. 

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menționate, din centrul respectiv.

Dacă, în urma verificărilor menționate, se constată existența unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaților din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunță comisia de bacalaureat județeană, care propune eventualele măsuri de sancționare și anunță, după caz, Comisia Națională de Bacalaureat.

 

Bacalaureat 2019 Modele de bilete: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B. 
Limba materna: croata, germana, maghiara, sarba, slovaca, turca, urcaineana.

Modele de subiecte Bacalaureat 2019 Limba si Literatura Materna

  Proba B Limba croata maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba germana maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba maghiara maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba sarba maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba slovaca maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba turca maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

  Proba B Limba ucraineana maternă Model de bilet Bacalaureat 2019

PROBA B (5 - 6 IUNIE 2019 / 29 AUGUST 2019)

B: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă. - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba MAGHIARĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba GERMANĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba SLOVACĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba SÂRBĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba UCRAINEANĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba TURCĂ  maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba CROAȚĂ maternă

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

- SESIUNEA IUNIE-IULIE 2019

27 - 31 mai 2019   Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2019   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

3 - 4 iunie 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

5 - 6 iunie 2019   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

7 , 10* - 11 iunie 2019  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

12 - 13 iunie 2019    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2019   Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2019    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2019   Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2019   Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – Probă scrisă

8 iulie 2019   Afişarea rezultatelor (până la ora 12,00) si depunerea contestaţiilor (orele 12,00 – 16,00)

9 - 12 iulie 2019  Rezolvarea contestaţiilor 

13 iulie 2019   Afişarea rezultatelor finale

Ultimele Articole