6- 8 iunie 2011 Prima proba a examenului de bacalaureat 2011 Evaluarea competentelor in limba romana–proba A


În data de 6 - 8 iunie 2011 elevii se vor aduna în clase pentru a susţine prima probă a examenului de bacalaureat din acest an. Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A.

Lecţii pe care trebuie să le repetaţi în mod special pentru a rezolva biletele:
-argumentarea diferitelor tipuri de texte Argumenteaza demonstreaza exemplica un text
-argumentarea unui punct de vedere Argumentarea unui punct devedere
-elementele situatiei de comunicare (Emitator, Receptor, Mesaj) Elementele situatiei de comunicare

-stilurile functionale:
1. Stilul stiintific Stilul Ştiintific
2. Stilul oficial (juridic-administrativ) Stilul oficial
3.Stilul publicistic Stilul publicistic
4. Stilul artistic (beletristic) Stilul Beletristic-
5.Stilul colocvial Stilul colocvial

Alte materiale cate te pot ajuta în recapitularea pentru proba orală la limba română: Lecţii pentru Proba orala

Modele de subiecte

Modele de subiecte: Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română pentru Examenul naţional de bacalaureat 2011

MODEL 1 de subiect bacalaureat 2011

Conformarea faţă de un model elaborat de o cultură nu se rezumă la învesmântarea formelor umane, ci împrumută si aspectul unor intervenţii directe. Tatuajele sau inciziile, alungirile craniului sau modificările danturii, machiajele ceremoniale si mutilările religioase, tunsorile sau coafurile cu semnificaţii riguroase sunt numai câteva dintre modalităţile de a acţiona asupra corpului cu scopul de a-l remodela. Aceste intervenţii nu sunt motivate numai de o estetică corporală consacrată de tradiţiile locale. În toate civilizaţiile, corpul este considerat suport al forţei vitale, al sufletului, si devine, din această cauză, obiectul unor interpretări mitice. Tehnicile de „prefacere” a aspectului vizibil al persoanei au, de cele mai multe ori, menirea de a corecta formele, de a le oferi semnificaţiile profunde precizate de mit. Mărcile corporale, cu funcţii magice sau religioase, nu au numai rostul de a proteja, de a ne neutraliza orice acţiune malefică orientată împotriva persoanei, ci constituie adevărate sisteme de semne care compun aproape un limbaj. Ca orice limbaj, nici acesta nu are sens decât în interiorul convenţiilor care l-au fixat si l-au admis. (Silviu Angelescu, Portretul literar)

[Citeste cu voce tare textul.]

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul dat:

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Motivează-ţi răspunsul.

c. Ce elemente de conţinut importante (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

 

2.Care este opinia ta despre impactul modelului asupra unei culturi?

Susţine, cu argumente, opinia prezentată.

 

Model 2 de subiect bacalaureat 2011

- Citiţi mult? - Câteodată mai mult, câteodată mai puţin. - Dar, asa în mijlociu... - Hm! Cam opt, nouă ore pe zi. - Opt, nouă ore pe zi? - Da. Fata îl privi uimită, ca pe un lucru rar. Niciodată nu i-ar fi trecut prin minte că sunt oameni care citesc până la zece ore pe fiecare zi. Credea că povestile astea nu se petrec decât prin romane. Era, de altfel, o observatoare foarte slabă si niciodată nu si-ar fi putut da seama ce se petrece în afară de mediul ei. Băiatul plecă ochii în jos, înrosindu-se până în rădăcina urechilor. Apoi, ca să se dezvinovăţească: - Bine, dar nu citesc întruna. Mai scriu, mai lucrez la entomologie*, mai traduc... Apoi, am colecţie de pietre, ierbar... mă ocup si cu chimia. Vorbea repede, neluându-si ochii din vârful sandalelor, ca si cum s-ar fi lepădat de o greseală făptuită în nestiinţă. Fata îl privea mereu, lunecându-si ochii pe faţa arsă de soare si pătată cu cosi stârpiţi de nerăbdarea aceea necăjită caracteristică adolescenţilor, care din orisice neam si-ar trage viaţa si în orisice mediu si-ar trăi zilele, în fundul sufletelor lor, doresc întotdeauna să placă.

(Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop) *Entomologie – s.f. Ramură a zoologiei care se ocupă cu studiul insectelor

[Citeste cu voce tare textul.]

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul dat:

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Ce elemente de conţinut importante (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

c. Ce tip de text este acesta (narativ, descriptiv, informativ, argumentativ)?

Argumentează-ţi răspunsul.

 

2. Care este opinia ta despre rolul lecturii în viaţa unui adolescent? Susţine, cu argumente, opinia prezentată.

Ultimele Articole