6 iulie 2012 Proba la alegere a profilului si specializarii: Geografie, Biologie, Economie, Fizica, Chimie, Biologie,Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie, Filosofie


UPDATE: SUBIECTELE EXTRASE ŞI BAREMELE DE NOTARE ŞI DE EVALUARE:

 Varianta extrasă la Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Biologie vegetală şi animală + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la CHIMIE ANORGANICĂ (Nivel I/Nivel II) + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)  + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

  Varianta extrasă la Economie + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Filosofie + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Fizică + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Geografie + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


 Varianta extrasă la INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Specializările matematică - informatică + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Specializările ştiinţe ale naturii + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


 Varianta extrasă la INFORMATICĂ Limbajul Pascal Specializările matematică - informatică + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la INFORMATICĂ Limbajul Pascal Specializările ştiinţe ale naturii + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Logică şi argumentare + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

 Varianta extrasă la Psihologie + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

  Varianta extrasă la Sociologie + BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

Ultima proba a examenului de bacalaureat Proba la alegere a profilului si specializarii este susţinută astăzi de candidaţi la alegere dintre disciplinele: Geografie, Biologie, Economie, Fizica, Chimie,  Biologie, Informatica, Logica, Psihologie, Sociologie, Filosofie.

 

A. Filiera teoretică - elevii care au Profilul Umanist, proba scrisă la alegere între: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie,   Economie,  Sociologie.

Profilul Real: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică.

 

B. Filiera tehnologică

Profilul Servicii: proba scrisă la alegere: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie,   Economie;

Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului şi Profilul Tehnic: Fizică, Chimie, Biologie; 

 

C. Filiera vocaţională

Profilul Artistic, Pedagogic, Educaţie fizică şi sport şi Profilul Teologic: proba scrisă la alegere: Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie,   Economie, Filosofie;

Psihologie,   Economie, Filosofie  

Profilul Militar: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică; 

 

MULT SUCCES!

Psihologie,   Economie, Filosofie  

 

Filosofie
Psihologie,   Economie,  Sociologie, 
Filosofie

Ultimele Articole