modele de subiecte pentru probele orale Bacalaureat 2008


MECT a publicat pe Internet modele de subiecte pentru probele orale
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a publicat pe Internet, la adresa http://www.subiecte2008.edu.ro/, modele de subiecte şi instrucţiunile de realizare a biletelor pentru probele orale ale examenului de Bacalaureat 2008.
Au fost elaborate între 50 şi 100 de modele (itemi) pentru fiecare probă în parte: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (croată, germană, maghiară, sârbă, slovacă, turcă şi ucraineană) şi limbi moderne (engleză, franceză, germană, greacă, italiană, rusă şi spaniolă), în conformitate cu programele de examen.
Pe lângă modelele de subiecte, au fost publicate şi precizări metodologice cu privire la modul de abordare a textului, bareme de evaluare a răspunsului oral, cerinţe generale, precum şi itemi pentru evaluarea la proba orală. Textele la prima vedere, care vin în completarea modelelor publicate pentru biletele de examen, vor fi transmise centrelor de examen cu maximum 48 de ore înainte de probă.
Numărul elevilor înscrişi în clasa a XII-a în învăţământul preuniversitar de stat este de 239.727. Se estimează participarea acestora, în funcţie de situaţia şcolară, la cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat din 2008 (iunie-iulie şi august-septembrie). La această cifră se vor adăuga candidaţi proveniţi din învăţământul particular, precum şi cei proveniţi din seriile anterioare, care doresc să promoveze examenul de bacalaureat. Pentru sesiunea iunie-iulie 2008, numărul estimat al centrelor de examen va fi de aproximativ 900, iar numărul centrelor de evaluare, de 240. Prima sesiune a examenului de bacalaureat din anul 2008 este programată între 23 iunie şi 9 iulie, iar a doua, între 18 august şi 1 septembrie. Probele orale se vor desfăşura între 23 şi 26 iunie astfel: 23 - 24 iunie - limba şi literatura română, 24 - 25 iunie - limba şi literatura maternă şi 25 - 26 iunie - limba şi literatura modernă.
Examinarea se realizează în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi, de către cei doi profesori examinatori din comisie. Aceştia pot interveni cu întrebări lămuritoare sau suplimentare, de regulă după ce candidatul şi-a prezentat răspunsurile. Fiecare profesor examinator evaluează răspunsul candidatului de la probele orale cu note întregi de la 1 la 10, în funcţie de punctajul orientativ de evaluare. Dacă baremul conduce la punctaje fracţionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat întreg (în cazul fracţiunilor de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului). Un candidat se consideră promovat la proba orală dacă a obţinut minimum nota finală 5 (cinci) la respectiva probă. În caz contrar, candidatul este declarat „respins" la proba orală respectivă.
Probele orale sunt eliminatorii. Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins", respectiv „neprezentat" la examenul de bacalaureat şi nu mai participă la probele următoare. Nu se admit contestaţii la probele orale şi practice din cadrul examenului de bacalaureat (cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic - muzică).

Subiecte oral bacalaureat 2008 Subiecte oral bacalaureat 2008

PROBE ORAL
-Limba si literatura romana

Limba moderna Subiecte 2008 la toate materiile

Ultimele Articole