Bacalaureat 2016: Proba scrisa la Limba si Literatura Romana, 4 iulie 2016


Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, încep luni 4 iulie, cu testul de Limba şi literatura română (proba E)a). Marţi, 5 iulie, se va desfăşura proba de Limba şi literatura maternă (proba E)b), iar miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E)c) la disciplinele Istorie şi Matematică. Ultima probă scrisă din sesiunea curentă, proba la alegere a profilului şi specializării (proba E)d), este programată vineri, 8 iulie. În funcţie de cele două criterii, candidaţii au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică şi argumentare, Sociologie şi Psihologie.

peste 137.300 de candidaţi inscrisi

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 473 de centre de examen organizate în acest sens, s-au înscris peste 137.300 de candidaţi din toate promoţiile. La proba E)b) - Limba şi literatura maternă sunt aşteptaţi peste 7.200 de candidaţi care-şi vor redacta tezele într-una din următoarele limbi: maghiară, germană, ucraineană, sârbă, slovacă, turcă, italiană şi croată.

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.

Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

candidaţilor le este interzis:
În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi.
Reamintim faptul că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.
În calitate de preşedinte al Comisiei Naţionale de Bacalaureat, Secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar, Monica Cristina Anisie, a susţinut astăzi, 3 iulie, o videoconferinţă cu membrii comisiilor judeţene, cu preşedinţii centrelor de examen şi cei ai centrelor zonale de evaluare, măsură organizatorică în premieră. În cadrul instruirii s-a pus accentul pe pregătirea elementelor care să asigure un cadru corect şi exigent de desfăşurare a examenului şi care, în egală măsură, să ofere elevilor posibilitatea de a-şi pune in valoare cunoştinţele acumulate.

 

Subiecte extrase Bacalaureat 2016, Limba și literatura română, 4 iulie 2016:

Profil Real și Filiera Tehnologică:

Subiectul I Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • 9 cerințe dintr-un text la prima vedere ”Madona”, de Tudor Musatescu

Subiectul II Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • Text argumentativ despre rolul jocurilor pe dispozitive electronice (calculator, tableta, telefon inteligent etc.) în viața tinerilor.

Subiectul III Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • Eseu: Tema și viziunea despre lume într-un roman interbelic studiat.

 

Profil uman și pedagogic

Subiectul I Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • 9 cerințe dintr-un text la prima vedere „Citadela sfărâmată” a lui Horia Lovinescu

Subiectul II Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • Text argumentativ pentru rolul lecturii în dezvoltarea personală.

Subiectul III Bacalaureat 2016 Limba și literatura română (30 de puncte)

  • Relația dintre două personaje dintr-un roman psihologic.

Baremul de corectare va fii publicat in jurul orei 16.

Update: Subiecte extrase + Barem de evaluare şi de notare Bacalaureat 2016, sesiunea iunie-iulie
 Varianta 7 + Barem Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)
 Varianta 7 + Barem Limba Română, Profil Uman şi Pedagogic Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)

 

VARIANTA DE REZERVĂ

 Varianta 5 de rezerva + Barem Limba Română, Profil Real si Filiera Tehnlologică, Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)
 Varianta 5 de rezerva + Barem Limba Română, Profil Uman şi Pedagogic, Sesiunea iunie-iulie, Bacalaureat 2016 (*pdf)

Ultimele Articole