BACALAUREAT 2016 LIMBA MATERNA: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna Proba B


BACALAUREAT 2016 LIMBA MATERNA: Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna Proba B

În intervalul 15-17 iunie 2016 va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B).

STRUCTURA PROBEI DE COMPETENȚE LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALĂ ÎN LIMBA MATERNA:

Evaluarea performanței în competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ, narativ, argumentativ) exersate în cadrul învățământului liceal.

Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare, la prima vedere, precum şi itemii corespunzători evaluării competențelor specifice şi a conținuturilor asociate din programele de bacalaureat pentru fiecare limbă maternă.

Competențe de evaluat la Limba și literatura maternă

Prin susținerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă dovada următoarelor competențe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a), corelate cu anumite conținuturi parcurse în cele două cicluri liceale:

1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii meterne în diferite situații de comunicare

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare

4. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situații de comunicare Candidatul va trebui să se exprime intr-un limbaj literar și să facă dovada înțelegerii semnificației mesajului scris, sesizând totodată progresia și coerența ideilor exprimate. De asemenea, elementele lexicale utilizate trebuie să fie adecvate pentru scopul mesajului scris.

 

MODELE DE SUBIECTE LIMBA MATERNĂ, PROBA B, PROBA ORALĂ, BACALAUREAT 2016:

 Limba Maternă Croață Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Germană Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Italiană Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă  Maghiară Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Sârbă Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Slovacă Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Turcă Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

 Limba Maternă Ucraineană Model de subiect Bacalaureat 2016 (*pdf) 

În intervalul 15-17 iunie va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B). Săptămâna viitoare, între 21 şi 24 iunie, se va desfăşura evaluarea competenţelor digitale (proba D). Probele orale se încheie cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C), programată între 27 iunie şi 1 iulie. Din 4 iulie2016 încep probele scrise cu Limba şi literatura română – proba E)a)probă scrisă. Vezi: Calendarul Examenului de Bacalaureat 2016

Ultimele Articole