Bacalaureat 2019: Programele de bacalaureat la toate disciplinele la care se sustine examenul de bacalaureat in anul 2019


Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile examenului de bacalaureat național din anul 2019, sunt cele prevăzute si aprobate prin Ordinul ministrului educației nationale din anii anteriori (:O R D I N privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2019 !).

Art.3. (1) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.
(3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.
(4) Se aprobă Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2019, prevăzută în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(5) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin.(1), (2) şi (3), (4), valabile în sesiunile anului 2019, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010

PROGRAMA LA TOATE DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019

1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

PROBA A (3 - 4 iunie 2019 / 27, 28 august 2019)

A: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română

 Profil Uman: Programa evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română 2019

  Profil Real: Programa evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română 2019

PROBA B (5 - 6 iunie 2019 / 29 august 2019)

B: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă. - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba MAGHIARĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba GERMANĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba SLOVACĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba SÂRBĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba UCRAINEANĂ maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba TURCĂ  maternă

  Programa competenţelor de comunicare orală în limba CROAȚĂ maternă

PROBA C (12 iunie - 13 iunie 2019 / 2 - 3 septembrie 2019)

C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

 Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu:

 Programa pentru Limba engleză

 Programa pentru Limba franceză

PROBA D (7, 10 – 11 iunie 2019 / 30 august, 2 septembrie 2019)

D: probă scrisă/practică Probă de evaluare a competenţelor digitale.

 Programa de evaluare a competenţelor digitale


2. PROBELE SCRISE

PROBA E

Toate Filierele, profilurile şi specializările vor susţine următoarele probe:
Limba şi literatura română - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările.
Limba şi literatura maternă - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale .

PROBA E (a) (1 iulie 2019 / 21 august 2019)

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă:

 Profil uman:  Programa Limba și Literatura Română 2019

 Profil Real:  Programa Limba și Literatura Română 2019

PROBA E (b) (2 iulie 2019 / 22 august 2019)

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 LIMBA MAGHIARĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA GERMANĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA ITALIANĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA SLOVACĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

LIMBA SLOVACA: Programa Limba Slovaca varianta scrisa in slovaca

 LIMBA SÂRBĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA UCRAINEANĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA TURCĂ : Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

 LIMBA CROAȚĂ: Programa Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 

PROBA E (c) (3 iulie 2019 / 23 august 2019)

 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

 Programa la Matematică pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa la Istorie pentru examenul de bacalaureat 2019

PROBA E (d) (4 iulie 2019 / 26 august 2019)

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

 Programa Anatomie și biologie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Chimie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Fizică pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Geografie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Informatică pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Sociologie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Psihologie pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Logică  pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Filosofie  pentru examenul de bacalaureat 2019

 Programa Economie  pentru examenul de bacalaureat 2019

Ultimele Articole