Calendarul Metodologia Lista disciplinelor si programele pentru Examenul de Bacalaureat 2009


A fost publicat pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului:

Ordinul nr. 5168/29.08.2008 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a Examenului de Bacalaureat - 2009, cu urmatoarele anexe:

1. Metodologia de organizare si desfasurare a Examenului de Bacalaureat 2009 (fisier *pdf) (366 kB)
2. Calendarul Examenului de Bacalaureat 2009 (fisier *pdf) (79 kB)
3. Atributiile membrilor comisiilor de Bacalaureat (fisier *pdf) (297 kB)
4. Lista disciplinelor pentru probele d, e si f - Modificata in 05.09.2007 (fisier *pdf) (134 kB)
5. Programele pentru disciplinele Examenului de Bacalaureat 2008 - Modificate in data de 05.09.2007 (fisier *.zip) (9.1 MB)

Conform Art.4 al OMECT 5168/2008 (vezi mai sus): "Lista disciplinelor si programele valabile pentru examenul de bacalaureat 2009 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului nr. 1870/2007, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 767 bis, Partea I, din 13.XI.2007." si sunt cele de la punctele 4. si respectiv 5.

Ultimele Articole