Calendarul examenului de bacalaureat 2008


Calendarul examenului de bacalaureat 2008 Sesiunea august – septembrie 2008 14 – 18 iulie 2008
Înscrierea candidaţilor
18 august 2008
Limba şi literatura română – proba A – proba orală
19 august 2008
Limba şi literatura maternă – proba C – proba orală
20 august 2008
Limba şi literatura modernă– proba B – proba orală
22 august 2008
Limba şi literatura maternă – proba C – proba scrisă
25 august 2008
Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
26 august 2008 O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă sau practică
27 august 2008
O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării – proba F – probă scrisă sau practică
29 august 2008
Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
30 - 31 august 2008
Rezolvarea contestaţiilor
1 septembrie 2008
Afişarea rezultatelor finale


Sesiunea iunie – iulie 2008 a fost: 23 - 24 iunie 2008
Limba şi literatura română – proba A – proba orală
24 - 25 iunie 2008 Limba şi literatura maternă – proba C – proba orală
25 – 26 iunie 2008
Limba şi literatura modernă – proba B – proba orală
27 iunie 2008
Limba şi literatura română – proba A – proba scrisă
30 iunie 2008
Limba şi literatura maternă – proba C – proba scrisă
1 iulie 2008
Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
2 iulie 2008
O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă sau practică
3 iulie 2008
O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării – proba F – probă scrisă sau practică
5 iulie 2008
Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
7 – 8 iulie 2008
Rezolvarea contestaţiilor
9 iulie 2008
Afişarea rezultatelor finale

Ultimele Articole