CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2011


CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2011

Prima sesiune de examen 2011 Sesiunea iunie-iulie 2011

23 – 27 mai 2011
Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
27 mai 2011
Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
6 - 8 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
8 - 10 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
10 - 14 iunie 2011
Evaluarea competentelor digitale – proba D
20 - 23 iunie 2011
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaie internationala – proba C
27 iunie 2011
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
28 iunie 2011
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
29 iunie 2011
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă
1 iulie 2011
Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă
3 iulie 2011
Afisarea rezultatelor
4 iulie 2011
Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)
5-7 iulie 2011
Rezolvarea contestatiilor
8 iulie 2011
Afisarea rezultatelor finale

A doua sesiune de examen 2011 Sesiunea august-septembrie 2011

11 – 15 iulie 2011
Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
22-23 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
22-24 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
23 -24 august 2011
Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulaie internationala – proba C
25 - 26 august 2011
Evaluarea competentelor digitale – proba D
29 august 2011
Limba si literatura română – proba E)a) – proba scrisă
30 august 2011
Limba si literatura maternă – proba E)b) – proba scrisă
31 august 2011
Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
2 septembrie 2011
Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
4 septembrie 2011
Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
5-6 septembrie 2011
Rezolvarea contestatiilor
7 septembrie 2011
Afisarea rezultatelor finale
Calendarul examenului de bacalaureat 2011

Ultimele Articole