Calendarul examenului de BACALAUREAT 2015


Calendarul examenului de Bacalaureat 2015 - Sesiunea iunie-iulie 2015

25 - 29 mai 2015     Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
29 mai 2015            Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
8 - 10 iunie 2015     Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
10 - 12 iunie 2015   Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
15 - 19 iunie 2015   Evaluarea competentelor digitale - proba D
22 - 26 iunie 2015   Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
29 iunie 2015          Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa
30 iunie 2015          Limba si literatura materna  proba E)b) - proba scrisa
1 iulie 2015             Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa
3 iulie 2015             Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa
6 iulie 2015             Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00)
6 iulie 2015             Depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
7 - 9 iulie 2015        Rezolvarea contestatiilor
10 iulie 2015           Afisarea rezultatelor finale

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2015 - Sesiunea august-septembrie 2015

13 - 17 iulie 2015          Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
17-18 august 2015        Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
17-18 august 2015        Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
18-19 august 2015        Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
20 - 21 august 2015      Evaluarea competentelor digitale - proba D
24 august 2015             Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa
25 august 2015             Limba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa
26 august 2015             Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa
28 august 2015             Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa
31 august 2015             Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00) si depunerea contestatiilor (orele 12:00 - 16:00)
1-2 septembrie 2015     Rezolvarea contestatiilor
3 septembrie 2015        Afisarea rezultatelor finale 

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Ultimele Articole