Calendarul examenului de BACALAUREAT 2017


Calendarul examenului de bacalaureat național – 2017.

Probele examenului de bacalaureat din 2017 vor începe în perioada 6 - 7 iunie 2017. Absolvenţii de liceu vor susține până în 16 iunie probele de evaluare a competențelor, iar din 26 iunie vor începe probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afişate în 10 iulie 2017.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2017

- Sesiunea iunie-iulie 2017

22 mai – 26 mai 2017   Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

26 mai 2017   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6 - 7 iunie 2017   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

8 - 9 iunie 2017   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

9,12 – 13 iunie 2017    Evaluarea competenţelor digitale – proba D

14 - 16 iunie 2017    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

26 iunie 2017   Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

27 iunie 2017    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 iunie 2017   Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 iunie 2017   Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – Probă scrisă

5 iulie 2017   Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

6 - 9 iulie 2017  Rezolvarea contestaţiilor 

10 iulie 2017   Afişarea rezultatelor finale

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2017

- Sesiunea august-septembrie 2017

 

11 – 24 iulie 2017    Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2017   Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2017    Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

22 august 2017   Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 

23 august 2017   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 

24 august 2017   Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 

25, 28 august 2017   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

28 august 2017   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

29 - 30 august 2017   Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30 - 31 august 2017   Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

1 septembrie 2017   Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

2 - 5 septembrie 2017   Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017   Afişarea rezultatelor finale 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 Calendarul examenului de bacalaureat 2017 in format *PDF

Ultimele Articole