Calendarul examenului de BACALAUREAT 2018


Calendarul examenului de bacalaureat național – 2018.

Probele examenului de bacalaureat din 2018 vor începe în perioada 12 -13 februarie 2018. Absolvenţii de liceu vor susține până în 22 februarie probele de evaluare a competențelor, iar din 25 iunie vor începe probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afişate în 9 iulie 2018.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2018

- Sesiunea iunie-iulie 2018

29 ianuarie-2 februarie 2018   Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

25 mai 2018   Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

12 -13 februarie 2018   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

14 -15 februarie 2018   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

16 , 19-20 februarie 2018    Evaluarea competenţelor digitale – proba D

21 -22 februarie 2018    Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

25 iunie 2018   Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

26 iunie 2018    Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 iunie 2018   Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 iunie 2018   Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – Probă scrisă

4 iulie 2018   Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) si depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

5 - 8 iulie 2018  Rezolvarea contestaţiilor 

9 iulie 2018   Afişarea rezultatelor finale

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2018

- Sesiunea august-septembrie 2018

 

10 – 13 iulie 2018    Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
27 iulie 2018   Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
20 august 2018    Limba şi literatura română – proba Ea) - probă scrisă 

22 august 2018   Limba şi literatura maternă – proba Eb) - probă scrisă 

22 august 2018   Proba obligatorie a profilului – proba Ec) - probă scrisă 

23 august 2018   Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă 

24, 27 august 2018   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A 

28 august 2018   Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B 

29 - 30 august 2018   Evaluarea competenţelor digitale - proba D

30 - 31 august 2018   Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C 

1 septembrie 2018   Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)

2 - 5 septembrie 2018   Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2018   Afişarea rezultatelor finale 

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situații excepționale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice, de evaluare a lucrările scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.

 Calendarul examenului de bacalaureat 2018 in format *PDF

Ultimele Articole