Cand se elibereaza diploma de bacalaureat 2013?


ELIBERAREA DIPLOMEI DE BACALAUREAT 2013

 

Conform metodologiei de examen, diploma de bacalaureat 2013 se eliberează în termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat.

 

Art.77 din metodologia examenului de bacalaureat 2013:

 (1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. 

 

(2) Diplomele de bacalaureat se completează cu datele din catalogul electronic numai de către secretarii liceelor la care absolvenţii au promovat ultima clasă şi vor fi semnate de către aceştia şi de către preşedintele comisiei din centrul de examen, în termen de cel mult 10 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat. Pe diplome se aplică ştampila unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu.


(3) În cazuri justificate, diplomele pot fi semnate de către preşedintele comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de bacalaureat. Diplomele candidaţilor care au susţinut examenul de bacalaureat în sesiunea specială prevăzută la art.1, alin.(4) vor fi semnate de către preşedintele comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti din judeţul în care se află unitatea de învăţământ absolvită de către aceştia. 

 

(4) Pentru candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat în alt centru de examen decât candidaţii din unitatea de învăţământ absolvită, inclusiv pentru cei care au susţinut bacalaureatul în alt judeţ, completarea diplomei se face de către secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit ultima clasă de liceu, în baza extrasului din forma tipărită a catalogului electronic primit de la centrul de examen la care candidatul a susţinut bacalaureatul. Diploma va fi semnată de secretarul unităţii de învăţământ la care candidatul a absolvit clasa a XII-a/a XIII-a şi de către preşedintele din centrul de examen la care candidatul a susţinut probele 

 

Certificate care atestă nivelul de competenţă lingvistică

 

(1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele B, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, C, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, respectiv D, de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.


Art. 79 (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, C, de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, respectiv D, de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.


Art.80 – (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu primesc un certificat care atestă nivelul de competenţă lingvistică. Certificatul va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor
lingvistice.
(2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A, B, D, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Art. 81 – (1) Absolvenţii de liceu care au participat la proba de evaluare a competenţelor digitale primesc un certificat. Certificatul va conţine punctajul obţinut şi nivelul corespunzător acestuia, stabilit conform prezentei metodologii şi
procedurilor elaborate de CNEE şi va avea în anexă suplimentul descriptiv al competenţelor/descrierea detaliată a competenţelor.


(2) Eliberarea certificatului menţionat la alin. (1) nu este condiţionată de participarea la probele A, B, C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, ori de promovarea probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat. 

Ultimele Articole