Ce trebuie sa invat la romana pentru bacalaureat


Pentru examenul de bacalaureat la romană trebuie avut în vedere precizările privind conţinuturile programei la limba si literatura română:

Astfel trebuie să cuprindem:

1. Literatura

2. Limbă şi comunicare

 

În acest articol voi face referire la partea cu literatură: Precizarile din programa care fac referire la literatură: Pasaj extras din programă:

"Autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Titu Maiorescu, Ioan Slavici, G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu. Notă.

 

Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori.
Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară, despre care să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ, în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare / culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în tabel:

 

* proză scurtă: basm cult, nuvelă; texte reprezentative pentru aspecte esenţiale ale speciei narative pe care o ilustrează;
* roman: texte reprezentative pentru aspectele esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenţiale ale genului şi ale evoluţiei acestuia;
* dramaturgie: comedia; texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluţiei acestuia."

 

SCHEMA OPERELOR LITERARE

 

Această schemă este doar un exemplu, este posibil ca la clasă, profesorul vostru să abordeze alte titluri de opere.

 

I. PROZA –specii narative

1.Basmul cult – Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb link: Basmul cult
2.Povestirea – Mihail Sadoveanu, Hanul ancuţei link spre lecţie

 

II. NUVELA
a) Nuvela istorică – Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul link spre lecţie
b) Nuvela Fantastică – Mircea Eliade, La Ţigănci link spre lecţie sau – Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis link: Sărmanul Dionis
c) Nuvela psihologică – Ioan Slavici, Moara cu noroc link spre lecţie

 

III. ROMANUL

Romanul de până la al doilea război mondial – (perioada interbelică)
a)Romanul tradiţional – Ioan Slavici, Mara link spre lecţie
b)Romanul de tip obiectiv – Liviu Rebreanu, Ion link spre lecţie
c)Romanul modern de tip subiectiv – Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război sau Patul lui Procust link spre lecţie
d)Romanul realist – George Călinescu, Enigma Otiliei link spre lecţie

 

Romanul de după la al doilea război mondial – (perioada postbelică), Marin Preda - Moromeţii link spre lecţie

 

IV. DRAMATURGIA –specii dramatice
1. Comedia – I.L.Caragiale, O scrisoare pierdută link spre lecţie
2. Drama – Camil Petrescu, Jocul ielelor; Act Veneţian link spre lecţie

 

V. POEZIA – evoluţie
1. Paşoptismul – Vasile Alexandri, Mezul iernii; Malul Siretului link spre lecţie
2. Mihai Eminescu – Luceafărul, Floare albastră, ScrisoareaI, Oda în metru antic, Sara pe deal link spre lecţie
3. Simbolismul – George Bacovia, Plumb; Lăcustră link spre lecţie
4. Tradiţionalismul – Vasile Voiculescu - In gradina Ghetsemani link spre lecţie ; Ion Pilat - Aci sosi de vremuri link spre lecţie
5. Modernismul
a. Lucian Blaga -Eu nu strivesc corola de minuni a lumii link spre lecţie
b. Tudor Arghezi - Testament; Psalmul III[Tare sunt singur, Doamne şi pieziş!...]; Flori de mucigai link spre lecţie
c. Ion Barbu - Riga Crypto şi lapona Enigel; [Din ceas, dedus...] link spre lecţie

6. Neomodernismul – Nichita Stănescu (În dulcele stil clasic; Către Galateea; Cântec) link spre lecţie

 

VI. EPOCI ŞI IDEOLOGII LITERARE
1. Introducţie la Dacia literară – Mihail Kogălniceanu link spre lecţie
2. Junimea şi revista Convorbiri literare– Titu Maiorescu link spre lecţie
3. Modernismul interbelic(perioada interbelică) – Eugen Lovinescu link spre lecţie

 

Sfaturi:

- căutaţi cărtile la bibliotecă şi citiţi în întregime: basmul, povestirea, nuvelele, romanele, comediile şi dramele. Luaţi-vă notiţe, faceţi-vă scheme şi comentarii proprii pe care le veţi memora cu uşurinţă.
-poeziile trebuiesc citite, înţelese şi învăţate. Comentariul pe care-l veţi face trebuie să fie pe înţelesul vostru, trebuie să conţină cuvinte înţelese de voi.

ebacalaureat.ro

Ultimele Articole