Inscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidatii din seria curenta si anterioara


Perioada de înscriere la Bac, sesiunea august septembrie se desfăşoară între 15 - 19 iulie. Conform calendarului la Bacalaureat 2019 înscrierile preced probele scrise, urmate de probele de competențe lingvistice.

Candidaţii se pot înscrie la examenul de Bacalaureat printr-o fişă tip informatizată. Această cerere tip este disponibilă la secretariatele liceelor pe care le-au absolvit. Fişele pot fi ridicate doar în perioada prevăzută în calendarul la Bacalaureat 2019.


Înscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidaţii din sesiunea curentă

Pentru candidaţii din seria curentă, adică elevii care au încheiat clasele a XII-a sau a XIII-a, diriginţii întocmesc tabele de înscriere la Bac 2018, în conformitate cu evidenţele din licee.

Aceste tabele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor.

Alături de tabele, diriginţii depun şi fişa-tip informatizată, care este tipărită şi semnată de fiecare candidat. În această cerere-tip, candidatul îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere pe care vor să le susţină la Bacalaureat 2019.

 


Înscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidaţii din anii precedenţi


Candidaţii din anii precedenţi trebuie să vină cu mai multe acte necesare pentru înscriere la examenul de bacalaureat. Potrivit metodologiei de Bacalaureat postată de Ministerul Educaţiei pe edu.ro, înscrierea se face de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o.

 SUBIECTE EXTRASE SESIUNEA IUNIE IULIE BAC 2019 la toate materiile


 

Fiecare candidat trebuie să vină cu următoarele acte necesare:

- certificat de naştere

- certificat de căsătorie (după caz)

- un act de identitate

- foaia matricolă adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor


Aceeaşi procedură şi cu aceleaşi acte trebuie să vină şi candidaţii din seria curentă care vor participa la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat 2019, care are loc la finalul lui august.

 


Candidaţii din seriile anterioare care şi-au schimbat domiciliul în altă localitate, meţionată în actul de identitate, se pot înscrie pentru a da Bac-ul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil. Unitatea este stabilită de comisia de Bacalaureat judeţeană de care aparţine noul domiciliu al candidatului.


Înscriere Bac 2019: candidaţii respinşi la examenele anterioare

Candidaţii respinşi la examenele anterioare de Bacalaureat, începând cu anul 2003 şi care cer recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă. Din această adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, trebuie să reiasă rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat în sesiunile menţionate.


  Bacalaureat 2019: Programa de bacalaureat la toate disciplinele

  ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2019

  Bacalaureat 2019: Lista disciplinelor la care se sustine examenul de bacalaureat 2019

 

Adeverinţa este semnată de directorul şi secretarul liceului absolvit şi conţine disciplinele susţinute şi notele primite la fiecare probă. Adeverinţa menţionează şi cazurile în care elevul nu s-a prezentat sau a fost eliminat din examen.


Taxa inscriere Bac 2019

• Pentru candidatii din promotiile anterioare care au sustinult de cel putin 2 ori examenul de bacalaureat,  conform precizarilor M.E.N. nr. 39097/05.10.2018, taxa este 70 lei /proba si se vireaza la ISJ SIBIU, in contul deschis la Trezorerie.

 


Înscriere Bac 2019: modele de acte necesare 


 Procedura de înscriere Bac 2019

 Model cerere de înscriere

 Model Tabel de înscriere a candidaţilor din seria curentă sau anterioară

 Model Cerere de recunoaștere a competenţelor lingvistice la înscriere

 Model Cerere de recunoaștere competenţelor digitale la înscriere

 Cerere tip contestații

 Eliberare diplome bacalaureat

Ultimele Articole