LISTA DISCIPLINELOR la care se sustine examenul de bacalaureat 2019LISTA DISCIPLINELOR LA CARE SE SUSTINE EXAMENUL DE BACALAUREAT 2019


Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2017  este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţie, pentru examenul de bacalaureat - 2011.


 Tabel: Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2019


1. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale


Toate Filierele, profilurile şi specializările vor susţine următoarele probe:


PROBA A


A: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba română


PROBA B


B: proba orală: Probă de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba maternă. - pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.


PROBA C


C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu


PROBA D


D: probă scrisă/practică Probă de evaluare a competenţelor digitale.


2. Probele scrise


PROBA E


2.1. Probele comune: 


Toate Filierele, profilurile şi specializările vor susţine următoarele probe:


Limba şi literatura română - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările.
Limba şi literatura maternă - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale .


2.2.Probele diferenţiate:


A. Filiera teoretică: 


Profilul : Umanist 


Specializarea : Filologie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie.


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie. 


Specializarea : Ştiinţe sociale


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie 


Profilul : Real 


Specializarea : Matematică-informatică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie, Informatică 


Specializarea : Ştiinţe ale naturii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Fizică, Chimie, Biologie, Informatică 


B.

Filiera tehnologică


Profilul : Servicii


Specializarea : Tehnician în turism


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E  (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea : Tehnician în administraţie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea : Tehnician în activităţi economice


Proba E (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare: Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie 


Specializarea : Tehnician în activităţi de postă


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea : Tehnician în achiziţii si contractări


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare: Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea : Tehnician în hotelărie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie 


Specializarea : Tehnician în activităţi de comerţ


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie 


Specializarea : Tehnician în gastronomie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea :Organizator banqueting


Proba E (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare:  Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Specializarea :Coafor stilist


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie


Profilul : Resurse naturale si protecţia mediului


Specializarea :Tehnician ecolog si calităţii mediului


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician hidro-meteorolog


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician chimist de laborator


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician analize produse alimentare


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician designer mobilă si amenajări interioare


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în agricultură


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician agro-montan


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician veterinar


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în silvicultură si exploatări forestiere


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria alimentară


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în agroturism


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Profilul : Tehnic 


Specializarea :Tehnician de telecomunicaţii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician electronist


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician electrotehnist


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician operator tehnică de calcul


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în automatizări


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în instalaţii electrice


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician electromecanic


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician operator telematică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician operatori roboţi industriali


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician mecatronist


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician proiectant CAD


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician prelucrări mecanice


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician transporturi


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician prelucrări la cald


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician metrolog


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician aviaţie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician instalaţii de bord (avion)


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician desenator pentru construcţii si instalaţii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria materialelor de construcţii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria sticlei si ceramicii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician instalator pentru construcţii


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician în construcţii si lucrări publice


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician audio-video


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician producţie film si televiziune


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician multimedia


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E (d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician operator procesare text imagine


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician poligraf


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician producţie poligrafică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie


Specializarea :Tehnician în chimie industrială


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician designer vestimentar


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria textilă


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria pielăriei


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


Specializarea :Tehnician în industria pielăriei


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Fizică, Chimie, Biologie 


C. FILIERA VOCAŢIONALĂ


Profilul : Artistic


Specializarea :Arhitectură, arte ambientale si design


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Arte plastice si decorative


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Coregrafie


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Muzică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Arta actorului


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Profilul : Pedagogic Specializarea :Învăţător - educatoare


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Bibliotecar-documentarist


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Instructor-animator


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Instructor pentru activităţi extrascolare


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Pedagog scolar


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Profilul : Educaţie fizică si sport


Specializarea :Liceu cu program sportiv


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Profilul : Militar


Specializarea :Matematică-informatică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Matematică 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Profilul : Teologic


 


Specializarea :Teologie Ortodoxă


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie 


Specializarea :Patrimoniu cultural


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie 


Specializarea :Teologie Romano – Catolică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare: Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Teologie Greco – Catolică


Proba E(c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare : Istorie 


Proba E(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie


Specializarea :Teologie Baptistă


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


Specializarea :Teologie Penticostală


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


Specializarea :Teologie Adventistă


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


 


Specializarea :Teologie Unitariană


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


 


Specializarea :Teologie Reformată


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


Specializarea :Teologie Musulmană


Proba E : Istorie (c) probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare


Proba E : Geografie, Logică si argumentare, Psihologie, Economie, Filosofie(d) probă scrisă la alegere, în funcţie de filieră, profil, specializare


  Descarcă: Lista disciplinelor la care se sustine bacalaureatul 2019


 

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]