Memorarea eficienta


Se disting următoarele tipuri de memorie: a) senzorială de achiziţie (vizuală, auditivă, asociativă); b) afectivă, de participare (imaginativă); c) cognitivă (lanţuri de idei, scheme); d) acţională (operaţională). Pregătirea: autosugestii pozitive, igiena senzorială (eliminarea perturbărilor), igiena fiziologică (alimentaţia, respiraţia, somnul), igiena psihică (relaxare, pauze, recompense). Fiecare îşi va stabili propriul sistem de memorare.
Exemple: materialul de memorat să fie organizat, să existe relaţii reciproce, itinerare. Învăţarea să fie activă folosind asociaţii vizuale, auditive, de culoare, formă, text ierarhizat, noduri cheie. Asociaţi memoria cu gândirea. Dezvoltarea memoriei se face prin exerciţii de întelegere (facerea rezumatului), exerciţii de reamintire, experimente formative (memorări şi reproduceri la intervale diferite). Rezumatele pot fi: - textualizate, -schematizate, -arborescente sau -enumerative. Succesul generează succes; după un eşec necorectat urmeaza un altul . Învăţarea pentru o anumită dată condiţionează uitarea după data respectivă. Învatarea cu motivaţie justă interioară împiedică uitarea. Motivaţia interioară se formează în funcţie de idealuri şi obiective autoimpuse sau fundamentale.

ebacalaureat.ro

Ultimele Articole