Modele de subiecte Bacalaureat 2020 la toate materiile


 Modelele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2020 au fost publicate!

Modele de subiecte Bac 2020: 

 1. Modele de subiecte Bacalaureat 2020 Competenţe Lingvistice şi digitale

 

PROBA A: Română oral

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A  (9 – 10 iunie 2020 / 18 august 2020)

 

PROBA B: 

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B (11 – 12 iunie 2020 / 25 august 2020)

Modele de subiecte + Barem, Bacalaureat 2020, Competențe lingvistice limba materna:

Proba B (proba orală):  - probă pentru toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale. 

 

PROBA C 

C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu (18 – 19 iunie 2020 / 27 - 28 august 2020)

 

PROBA D:  probă scrisă/practică Evaluarea competențelor digitale

 Proba D pentru Toate filierele, profilurile și specializările/calificările

 

2. Modele de subiecte Bacalaureat 2020 PROBE SCRISE:

 

PROBA E

Toate Filierele, profilurile şi specializările vor susţine următoarele probe:
      Limba şi literatura română - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările.      Limba şi literatura maternă - probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

 

PROBA E (a) Limba şi literatura română – proba scrisă, Profil Uman / Real (22 iunie 2020 / 18 august 2020):

 

PROBA E (b) Limba şi literatura maternă – probă scrisă (23 iunie 2020 / 19 august 2020)

 - Proba E (b) probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale.

 

PROBA E (c) Matematica și Istorie Proba obligatorie a profilului – probă scrisă (24 iunie 2020 / 20 august 2020):

 Matematica: Modele de Subiecte și Bareme de corectare Bacalaureat 2020:

 

 Istorie: Modele de Subiecte și Bareme de corectare Bacalaureat 2020:

 

PROBA E (d) Proba la alegere a profilului şi specializării  – probă scrisă (25 iunie 2020 / 21 august 2020):

Ultimele Articole