Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2012


Ministerul Educaţiei a publicat pe Internet modelele de subiecte pentru examenele naţionale din anul 2012. Pentru examenul de bacalaureat 2012 este prezentat spre informarea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, un ghid privind desfăşurarea probelor A şi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, dar şi pentru probele scrise şi anume pentru Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (şapte discipline), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi pentru cele cinci discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logică şi argumentare, Psihologie, Sociologie). Menţionăm că pentru proba C sunt publicate modele structurate în funcţie de conţinutul probei: înţelegerea unui text audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare celor zece limbi de circulaţie internaţională studiate în liceu. Sunt publicate şi traduceri ale modelelor de subiecte în limbile minorităţilor naţionale.

 

MODELE DE SUBIECTE PENTRU BACALAUREAT 2012

 

Certificare competenţe:

 

proba A Competenţe lingvistice Limba Română:

A Competenţe lingvistice Limba română

 

proba B Competenţe lingvistice Limba maternă:

Limba maghiară maternă - model de subiect

 BAREM Limba maghiară maternă

Limba croaţă maternă

Limba germană maternă

Limba sârbă maternă

Limba slovacă maternă

Limba ucraineană maternă

Precizări metodologice pentru Limba maternă

 

proba C Competenţe lingvistice Limba engleză

  Barem de evaluare şi notare - barem subiect engleza audio

Model de bilet Limba Engleză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Engleză
Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Engleză

Limba engleză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Engleză scris
  Barem de evaluare şi notare Limba Engleză - proba scrisă

Precizări Limbi Moderne:
Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări

 

proba C Competenţe lingvistice Limba franceză:

  Model de subiect 2012 la Limba Franceză - textul variantei audio
  Barem de evaluare şi notare - barem subiect Franceză audio

Model de bilet Limba Franceză proba orală:
  Proba orală: Model de Bilet pentru proba orală Limba Franceză
Barem de evaluare şi notare a biletului pentru proba orală Limba Franceză

Limba Franceză: model de subiect pentru proba scrisă:
  Proba scrisă: Model de subiect 2012 la Limba Franceză scris
  Barem de evaluare şi notare Limba Franceză- proba scrisă

Precizări Limbi Moderne:
Limba modernă pentru bacalaureat 2012 - precizări
 

proba C Competenţe lingvistice Limba germană:

Model de subiect 2012 la Limba Franceză - model audio (.mp3)

C Competenţe lingvistice Limba germană Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba germană

C Competenţe lingvistice Limba greacă modernă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba greacă modernă

C Competenţe lingvistice Limba ebraică modernă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba ebraică modernă

C Competenţe lingvistice Limba italiană Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba italiană

C Competenţe lingvistice Limba japoneză Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba japoneză

C Competenţe lingvistice Limba portugheză Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba portugheză

C Competenţe lingvistice Limba rusă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba rusă

C Competenţe lingvistice Limba spaniolă Model audio

C Competenţe lingvistice Model Limba spaniolă

 

proba D Competenţe digitale:

Model de subiect şi precizări la Compenenţe digitale (informatică)

 

Probe scrise:

Proba E:

  Limba şi literatura română: Modele de subiect, barem, precizări

  Limba şi literatura maternă: germană, maghiară, croaţă, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană

  Matematică M1, M2, M4: modele de subiect, barem, precizări

  Istorie

  Fizică

Informatică

Geografie

 Biologie Vegetală şi Animală

Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană

 Chimie Anorganică

Chimie Organică

Filosofie

Economie

Logică şi argumentare

Psihologie

Sociologie

 

BACALAUREAT BILINGV ŞI FRANCOFON:

Ultimele Articole