Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2013


Modele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2013.  

Spre informarea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, este prezentat un ghid privind desfăşurarea probelor A şi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, dar şi pentru probele scrise şi anume pentru Limba şi literatura română, Limba şi literatura maternă (şapte discipline), Matematică, Istorie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi pentru cele cinci discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logică şi argumentare, Psihologie, Sociologie). Menţionăm că pentru proba C sunt publicate modele structurate în funcţie de conţinutul probei: înţelegerea unui text audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare celor zece limbi de circulaţie internaţională studiate în liceu. Sunt publicate şi traduceri ale modelelor de subiecte în limbile minorităţilor naţionale.

 

MODELE DE SUBIECTE PENTRU BACALAUREAT 2013

 

Certificare competenţe:

 

proba A Competenţe lingvistice Limba Română:

 modele de subiecte pentru Limba română Competențe Lingvistice

 

proba B Competenţe lingvistice Limba maternă:

 Model de subiect Limba si literatura croată maternă + barem

 Model de subiect Limba şi Literatura Germană Maternă+ barem

  Model de subiect Limba şi Literatura Maghiară Maternă + barem

 Model de subiect Limba şi Literatura Sârbă Maternă +barem

 Model de subiect Limba şi Literatura Slovacă Maternă + Barem

 Model de subiect Limba şi Literatura Turcă Maternă + Barem

 Model de subiect Limba şi Literatura Ucraineană Maternă + Barem

 

proba C Competenţe lingvistice Limba engleză

Modele de subiecte pentru competenţele  lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu

 

proba D Competenţe digitale:

 Model de subiect Competenţe digitale fişa A + fişa B bac 2013

 

 

Probe scrise:

Proba E:

Proba E:
  Limba şi literatura română: Modele de subiect, barem 
  Limba şi literatura maternă: germană, maghiară, croaţă, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană
  Matematică 
  Istorie
  Fizică
 Informatică
 Geografie
 Biologie Vegetală şi Animală
 Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană
 Chimie Anorganică
 Chimie Organică
 Filosofie
 Economie
 Logică şi argumentare
 Psihologie
 Sociologie

Ultimele Articole