Organizarea si desfasurarea examenului de BACALAUREAT 2014. Tot ce trebuie sa stii despre examenul de bacalaureat 2014


Ministerul Educaţiei Naţionale a emis ORDIN-ul cu nr. 4.923 din 29 august 2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. Acest ordin poate fi citit în format .pdf aici:  Ordin privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.

 

1. Calendarul examenului de bacalaureat 2014

Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2014, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (vezi   Calendarul examenului de bacalaureat 2014(.pdf)).

 

2. Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2014

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2014 nu s-a modificat, rămânând valabilă Metodologia din 2011 

(poate fi citită aic Metodologia de organizare a bacalaureatului în sesiunea 2014).

 

3. Lista disciplinelor

Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2014  este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţie, pentru examenul de bacalaureat - 2011.

 Lista disciplinelor pentru examenul de bacalaureat 2014

 

4. Programele de bacalaureat 2014

Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2014 sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

 vezi: Programa pentru Evaluarea Competenţelor Digitale Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Limba şi Literatura Română Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Limba și Literatura Slovacă Maternă Bacalaureat 2014

 

Programele de bacalaureat pentru disciplinele matematică, fizică, chimie, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. (Art.3 punctul(3) din prezentul ordin)

 

 vezi: Programa pentru Matematică Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Fizică Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Chimie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Logică, argumentare și comunicare Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Economie Bacalaureat 2014

 

Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate până acuma, valabile în sesiunile anului 2014, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010. (Art.3 punctul(4) din prezentul ordin)

 vezi: Programa pentru Sociologie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Psihologie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Filosofie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Istorie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Geografie Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Informatică (proba E - proba scrisa) Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Anatomie si Biologie vegetala si animala Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Limba Franceză (proba C) Bacalaureat 2014

 vezi: Programa pentru Limba Engleză (proba C) Bacalaureat 2014

 

5. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru  certificarea competenţelor digitaler 

Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru  certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010.

 vezi: Recunoasterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere internationala a limbilor straine și certificarea competențelor digitale

 

6. Supravegherea cu camere de supraveghere video

 

Art. 6
(1)Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.
(2)Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat. 

 

7. Ministerul Educației Naționale încearcă să prevină toate posibilitățile de fraudare.

Ce li se interzice candidaților care particila la examenul de bacalaureat 2014:


(1)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate  în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2)Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.


(3)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4)Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite e conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.


(5)Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3) şi (4) vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.


(6)Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) şi (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.


(7)Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(6) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.


(8)După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (7), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(6) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3) şi (4) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (5) şi (6).

Ultimele Articole