Rezultate Bacalaureat 2017 sesiunea iunie iulie


REZULTATE BACALAUREAT 2017:

http://ebacalaureat.ro/rezultate-bacalaureat Rezultatele examenului de bacalaureat vor fii afisate la centrele de examen şi pe internet, în data de 5 iulie 2017 până la ora 16:00.
Afişarea rezultatelor la centrele de examen se va face pe data de 5 iulie 2017, până la ora 16.00, iar contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Soluţionarea contestaţiilor este programată în zilele de 6 - 9 iulie 2017, iar rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 10 iulie 2017 REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017 pot fi urmarite în pagina http://ebacalaureat.ro/rezultate-bacalaureat  din momentul in care acestea devin publice.

DEPUNEREA  SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, dupa afisarea rezultatelor, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Rezolvarea contestaţiilor este programată în zilele de 6 - 9 iulie 2017 , iar rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 10 iulie 2017

(1) În procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.
(2) În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. Sub notă semnează cei trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior. 

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat 2017
În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen 2017, sesiunea august-septembrie 2017 se va face pe 11 – 24 iulie 2017. Iar în 27 iulie 2017 înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe. Urmand ca prima proba Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A sa inceapa pe 21 august 2017.

Update: Rata de promovare înregistrată Astfel, rata de promovare înregistrată de absolvenţii care au susţinut probele acestui examen este de 71,4% (cu 4,7% peste rata de promovare din aceeaşi sesiune a anului trecut - 66,7%). Mai exact, au promovat 91.754 de candidaţi dintr-un total de 128.503 candidaţi prezenţi. În funcţie de anul şcolar în care au absolvit studiile liceale, 86.813 candidaţi promovaţi provin din promoţia 2016-2017 (77,8%, rată de reuşită din cei prezenţi), iar 4.941 de candidaţi provin din promoţiile anterioare (29,1%, rată de reuşită). S-au înregistrat 97 de medii de 10 (în creștere comparativ cu prima sesiune din 2016 - 56). Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 179 de candidaţi Din totalul celor 135.513 candidaţi înscrişi, s-au prezentat 128.503 candidaţi (111.544 din promoţia 2016-2017 şi 16.959 din promoţiile anterioare). Precizăm că 7.010 candidaţi au absentat, în timp ce 36.570 de candidaţi au fost declaraţi respinşi (24.631 din promoţia curentă, respectiv 11.939 din promoţiile anterioare). Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 179 de candidaţi. Aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. Procente de promovare peste 80% Procente de promovare peste 80% s-au înregistrat în judeţele Sibiu (83,73%). Bacău (83,54%), Iași (82,91%) şi Cluj (82,75%). Rata de promovare în Capitală este de 74,09%. Judeţele în care ratele de promovare au fost sub 55% sunt Ilfov (42,24%), Giurgiu (50,7%) și Teleorman (53,95%).

Ultimele Articole