Rezultate finale: Evaluarea competentelor digitale (calculator) – proba D


În data de 19 – 29 aprilie 2010 a avut loc evaluarea competenţelor digitale (proba de calculator) – proba D din cadrul examenului de bacalaureat 2010. În funcţie de punctajul obţinut, s-a stabilit nivelul de competenţă digitală a candidatului, după cum urmează: a) 0-25 puncte – utilizator începător; b) 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu; c) 51-74 puncte – utilizator avansat; d) 75-100 puncte – utilizator experimentat. Din 206.101 elevi care au participat la această probă: - doi elevi au fost eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, - 5.123 de candidaţi le-au fost recunoscut şi echivalat certificatul ECDL - 11.068 (5,22%) elevi au obţinut certificate de competenţe la nivel de începător - 48.619 elevi (22,98%) au obţinut certificate de competenţe la nivel mediu - 67.949 elevi (32,04%) au obţinut certificate de utilizator avansat, - iar 78.465 elevi (37%) au obţinut certificate de utilizator experimentat. În data de 31 mai – 4 iunie 2010 urmează proba: Evaluarea competentelor lingvistice într-o limbă modernă – proba C: (probă orală, scrisă şi practică) Probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu.

Ultimele Articole