Rezultate Finale Bacalaureat 2018 Sesiunea Iunie Iulie


http://ebacalaureat.ro/rezultate-bacalaureat

Rezultatele examenului de bacalaureat vor fi afisate la centrele de examen şi pe internet, în data de 5 iulie 2018 până la ora 16:00.

Afişarea rezultatelor la centrele de examen se va face pe data de 4 iulie 2018, până la ora 16.00, iar contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00. 

Soluţionarea contestaţiilor este programată în zilele de 5 - 8 iulie 2018, iar rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 9 iulie 2018 . 


REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2018 pot fi urmarite în pagina http://ebacalaureat.ro/rezultate-bacalaureat  din momentul in care acestea devin publice.


DEPUNEREA  SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Contestațiile vor putea fi depuse, în aceeaşi zi, dupa afisarea rezultatelor, în intervalul orar 16.00 - 20.00. Rezolvarea contestaţiilor este programată în zilele de 5 - 8 iulie 2018 , iar rezultatele finale vor fi făcute publice luni, 9 iulie 2018. 

(1) În procesul de evaluare a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult 0,50 puncte, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și se semnează de aceștia. Media finală se trece pe lucrare, în prezența profesorilor evaluatori, de către președintele comisiei. Președintele comisiei calculează media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, și semnează.

(2) În cazul în care se constată o diferență mai mare de 0,50 puncte între notele acordate de cei doi evaluatori, președintele repartizează lucrarea spre reevaluare unui alt profesor de specialitate, care, în prezența profesorilor evaluatori inițiali, stabilește nota finală a lucrării. Nota rezultată în urma reevaluării este nota care se trece pe lucrare. 

Sub notă semnează cei trei evaluatori și președintele comisiei. Numărul pachetului și numărul de ordine al lucrărilor care necesită a treia evaluare sunt consemnate într-un proces-verbal, semnat de cei amintiți anterior. 

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat 2018

În cazul nepromovării examenului de bacalaureat, pot fi recunoscute în sesiunile următoare, la cerere, rezultatele la evaluările susţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice, respectiv rezultatele la probele scrise care au fost promovate cu cel puţin nota 5.

 Înscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen 2018, sesiunea august-septembrie 2018 se va face pe 10 – 13 iulie 2018. Iar în 27 iulie 2018 înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe. Urmand ca prima proba Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A sa inceapa pe 20 august 2018.

Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Ultimele Articole