Rezultate finale la proba de evaluare a competentelor de comunicare in limba materna (proba B)


Conform CNEE (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă care a avut loc în data de 17 - 19 februarie 2010 au participat 9.343 elevi (99,41%) dintr-un număr total de 9.398 elevi înscrişi. Au absentat 55 de elevi. Rate ridicate de participare s-au înregistrat în judeţele: Harghita (2.846), Covasna (1.404) şi Mureş (1.370). Din totalul candidaţilor evaluaţi (9.343): -391 (4,18%) elevi au primit certificat de utilizator de nivel mediu, -2.219 (23,75%) au obţinut certificatul de utilizator avansat, iar -6.733 (72,06%) cel de utilizator experimentat. Cei mai mulţi utilizatori de nivel mediu, avansaţi şi experimentaţi sunt în judeţul Harghita (209, 882, respectiv 1.739). -8.396 elevi au fost evaluaţi în limba maghiară (341 utilizatori de nivel mediu, 2.016 utilizatori avansaţi şi 6.039 utilizatori experimentaţi), -757 elevi în limba germană (40 utilizatori de nivel mediu, 154 utilizatori avansaţi şi 563 utilizatori experimentaţi), -32 elevi în limba croată, -29 în limba sârbă, -73 în limba slovacă, -45 în limba ucraineană şi -11 în limba turcă. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional. Nivelul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română şi limba maternă se stabileşte de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile elaborate si transmise de CNEE. Următoarele probe orale sunt programate în intervalul 19-29 aprilie (evaluarea competenţelor digitale - proba D), respectiv 31 mai - 4 iunie (evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă modernă - proba C). (Biroul de presă, edu.ro)

Ultimele Articole