Simularea probei de evaluare a competentelor digitale pentru bacalaureat 2010


MECTS (Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului) a organizat miercuri, 20 ianuarie, simularea probei de evaluare a competenţelor digitale dobândite de elevi pe parcursul studiilor liceale (proba D din cadrul examenului de bacalaureat 2010). Aceasta a avut loc în două părţi: prima la ora 13, iar a doua la ora 15:30. CNEE (Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare) a furnizat tuturor unităţilor de învăţământ variante de subiecte. Variantele de subiecte au fost compuse din fişe de lucru care conţineau: - prima fişă conţine sarcinile de lucru propuse spre rezolvare candidaţilor în condiţiile în care conexiunea la Internet este funcţională; - a doua fişă cuprinde sarcinile de lucru propuse spre rezolvare candidaţilor după întreruperea conexiunii la Internet. Desfăşurarea simulării probei de certificare a competenţelor digitale presupune două etape: a) prima etapă în care candidatul are de rezolvat sarcini de lucru referitoare la domeniul: „Mijloace moderne de comunicare. Reţeaua Internet." Durata acesteia este, de regulă, de 15 minute, dar nu poate depăşi 30 minute; b) a doua etapă în care candidatul are de rezolvat sarcini de lucru din celelalte domenii de competenţă, căreia i se alocă restul timpului. Candidaţii au avut de rezolvat un număr de aproximativ 15-20 de itemi din următoarele domenii: -concepte de bază privind sistemele de calcul, -utilizarea computerului şi organizarea fişierelor/sisteme de operare, -procesoare de texte, -procesoare de calcul tabelar, -prezentări şi baze de date. Durata totală a probei a fost de maxim 90 de minute, cumulat, pentru ambele etape. Exemplu de simulare al competenţei digitale Aţi participat la această simulare? Cum s-a desfăşurat această simulare la voi în liceu? 19 – 29 aprilie 2010 va avea loc examenul de bacalaureat la proba evaluării competenţelor digitale – proba D

Ultimele Articole