Subiecte extrase la Limba Romana sesiunea august - septembrie Bacalaureat 2011


SUBIECTE EXTRASE ROMANA bac 2011 sesiunea din toamna

SUBIECTUL I Un text din romanul "Adela" de Garabet Ibrăileanu cu 9 cerinţe a câte 2-4 puncte. SUBIECTUL al II-lea Scrie un text de tip argumentativ de 15-20 de rânduri despre prietenie de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nichita Stănescu: "PRIETENIA NU ESTE UN D0R, CI 0 PREZENŢĂ". SUBIECTUL al III-lea Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi modul în care se reflectă o temă (banul, destinul, istoria, familia etc.) într-o nuvelă studiată.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Se dă următorul text: Birjarul a închis portiţa în urma ei şi, în clinchet de zurgălăi, Adela s-a dus. De pe canapeaua de dinainte, şi-a mai scos capul de câteva ori din landou, cu fluturări de voal - voalul care-mi dezmierdase buzele pe drumul spre Văratic şi pe de atunci nu şi-l mai pusese niciodată - şi, la o cotitură a drumului, după o dugheană dărăpănată, dispăru într-o singură clipă cea din urmă fluturare a voalului roz. În acest moment începu trecutul. Ca o muzică de pe alte tărâmuri, reflectată într-un ecou, erau toate câte se petrecuseră în zilele fierbinţi ale verii, care trecuse şi ea.. Cetatea Neamţului, Văraticul, Ceahlăul, drumurile pline de soare, nopţile cu lună îmi apăreau acum ca un cortegiu al verii, care defilase repede şi dispăruse după orizont, condus de Adela. "Fost-a, na fost, ori a fost vis?" Cuvintele astea simple, puţin cam ridicole, scrise cu litere chirilice într-o carte foarte veche de stihuri, mă obsedează. Mă duc sub copacul mare, unde i-am spus cândva, odinioară.... Da, i-am... I-am spus stângaci, ofensator de stângaci, subliniind că nu vreau să-i spun, dar i-am spus! Atunci mi-a dat mâna ei mică şi rece şi puţin din braţul ei rotund cu miros de ambră, când i-am simţit inima în pulsul care bătea alarmat sub buzele mele. (G. Ibrăileanu, Adela) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text: 1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: odinioară, alarmat. (2 puncte) 2. Explică rolul punctelor de suspensiue în secvenţa: Mă duc sub copacul mare, unde i-am spus cândva, odinioară... (2 puncte) 3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţione / expresie care să conţină verbul a se duce. (2 puncte) 4. Precizează tipul de perspectivă narativă din textul citat. (4 puncte) 5. Transcrie două cuvinte din text care aparţin câmpului semantic al timpului. (4 puncte) 6. Notează două motive literare din textul dat. (4 puncte) 7. Prezintă rolul interogaţiei retorice din textul dat. (4 puncte) 8. Ilustrează cu exemple din text două trăsături ale genului epic. (4 puncte) 9. Comentează, în şase - zece rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: În acest moment începu trecutul. Ca o muzică de pe alte tărâmuri, reflectată într-un ecou, erau toate câte se petrecuseră în zilele fierbinţi ale verii, care trecuse şi ea... (4 puncte)

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15-20 de rânduri despre prietenie de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nichita Stănescu: "PRIETENIA NU ESTE UN D0R, CI 0 PREZENŢĂ". În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; (8 puncte) - să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a prpriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzi pertinente; (16 puncte) - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limita de spaţiu indicată. Atenţie! Formulările de tipul Sunt/ nu sunt de acord cu afirmaţia... / Autorul are dreptate când afirmă că ... / Afirmaţia autorului este corectă ... nu se consideră ipoteză.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de două-trei pagini, în care să prezinţi modul în care se reflectă o temă (banul, destinul, istoria, familia etc.) într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - evidenţierea unei trăsături care face posibilă încadrearea nuvelei într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; - susţinerea unei opinii despre modul în care tema aleasă este reflectată în nuvela studiată; - ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului narativ, semnificative pentru tema aleasă (acţiune, conflicte, relaţii temporale şi spaţiale, perspectiva narativă, tehnici narative, incipit, final, limbaj etc.); - ilustrarea relaţiilor dintre două personaje, prin care tema aleasă se evidenţiază în nuvela studiată. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris -3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; încadrarea în limita maximă a spaţiului indicată - 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini şi să dezvolte subiectul propus. ... Descarcă / Citeşte: SUBIECTE EXTRASE ROMANA SCRIS SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE (pdf) BAREM DE NOTARE ŞI CORECTARE ROMANA SCRIS SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE (pdf)

Ultimele Articole