Supravegherea examenului de Bacalaureat 2014 cu camere video si ce li se interzice candidatilor sa faca la examenul de bacalaureat 2014


Supravegherea cu camere de supraveghere video și audio

 

Într-o declarație recentă, actualul ministru al Educației, Remus Pricopie, a precizat că s-ar putea să existe modificări legate de modul în care este organizat examenul şi că nu exclude posibilitatea de monitorizare audio a bacalaureatului:

 

"Avem a doua componentă, cea care ţine de organizarea examenului, unde, evident, că acolo unde constaţi că trebuie să îmbunătăţeşti, faci acest lucru. Nu am luat decizia pentru a introduce componenta audio, dar nu excludem posibilitatea ca în cazul unităţilor de învăţământ care au dotarea corespunzătoare să existe şi componenta audio. Cu alte cuvinte, până nu ne asigurăm că o decizie o dată adoptată poate fi respectată în toate centrele de examen din toată ţara, nu ai cum să o iei. Dar, repet, în acest moment sunt unităţi de învăţământ care au puse la punct sistemele de monitorizare audio şi video, iar ele vor fi folosite anul viitor”, a declarat Remus Pricopie.

 

Dotarea cu camere de supraveghere video a examenului de Bacalaureat 2014

 

Art. 6 din ordinul 4.923 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014. Vezi:  Ordin-ul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat 2014.

 

(1)Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video funcţionale a sălilor în care se desfăşoară probele examenului de bacalaureat naţional, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau, se evaluează şi se depozitează lucrările scrise.
(2)Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat. 

 

 

 Ministerul Educației Naționale încearcă să prevină toate posibilitățile de fraudare.

Ce li se interzice candidaților care particila la examenul de bacalaureat 2014.

Pentru un bacalaureat corect


(1)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate  în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.

(2)Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu vor fi primiţi în examen.


(3)Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

(4)Se interzice candidaţilor să aibă în sălile de examen asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite e conectarea la internet/la reţele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.


(5)Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3) şi (4) vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/ obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

 

Eliminaţi din examen pentru fraudă!


(6)Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3) şi (4) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi "eliminaţi din examen", fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.


(7)Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice legate de organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(6) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.


(8)După parcurgerea paşilor menţionaţi la alin. (7), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(6) şi menţiunea că ştiu că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3) şi (4) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (5) şi (6).

Ultimele Articole