Variante extrase la matematica si Istorie Bacalureat 2013 sesiunea iunie - iulie


3 iulie 2013:  Candidaţii examenului de bacalaureat 2013 au susţinut Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă la Matematică sau Istorie. Varianta extrasă este Varianta 02.

Profilul Uman şi Filiera Vocaţională au dat examenul de bacalaureat la disciplina Istorie; între timp absolvenţii profilului real, filiera vocaţională şi tehnologică au susţinut proba examenului de bacalaureat la Matematică.

Examenul de bacalaureat din 2013 a adus modificări în ceea ce priveşte subiectele la matematică. Candidaţii fiecărei filiere absolvite au avut subiecte diferite în funcţie de profil şi specializare. Dacă până acuma examenul de bacalaureat la matematică era divizat în matematică M1, M2, M4, în acest an ministerul educaţiei a optat pentru: Matematică M_mate-infoM_tehnologic, M_şt-nat şi M_pedagogic.

 

VARIANTE EXTRASE LA MATEMATICA BACALAUREAT 2013, SESIUNEA IUNIE - IULIE

 

Matematică M_mate-info
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică informatică
 Matematică M_mate-info, Varianta extrasă + Barem

 

♦  Matematică M_tehnologic
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
 Matematică M_tehnologic, Varianta extrasă + Barem
 

♦  Matematică M_şt-nat
Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii
 Matematică Specializarea Ştiinţe ale naturii, Varianta extrasă + Barem

 

♦  Matematică M_pedagogic
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
 Matematica M_pedagogic, Varianta extrasă + Barem

 

VARIANTE EXTRASE LA ISTORIE BACALAUREAT 2013, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Specializările care susţin proba de Istorie: Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

 Varianta extrasă la Istorie + Barem de evaluare şi notare

Ultimele Articole